Главная Сегодня
PR

Навчання в університеті – справа майбутнього

Київський національний університет будівництва і архітектури запрошує до навчання.

Загальна характеристика

У 1930 році на базі відділення фабрично-заводського і комунального будівництва Київського політехнічного інституту і архітектурного факультету Київського художнього інституту було створено будівельний інститут, який у 1939 році було перейменовано у Київський інженерно-будівельний інститут. У серпні 1993 року почався новий етап в історії інституту – на його базі був створений Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, якому 26 лютого 1999 року Указом Президента України надано статус національного з іменуванням його Київський національний університет будівництва і архітектури.

Університет є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для архітектурно-будівельної галузі. Його авторитет ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, що складалися упродовж більш як 75 років, та запровадженні нових здобутків вченими університету. За роки свого існування університет підготував понад 65 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі близько двох тисяч фахівців для 75 країн світу. Викладачі та науковці внесли вагомий доробок у вітчизняну і світову науку у галузях будівництва і архітектури. Багаторічний досвід науково-дослідної роботи і взаємозв’язок вчених із науковими центрами України та інших держав сприяли створенню в університеті трьох науково-дослідних інститутів, двох науково-дослідних комплексів, центру економічних досліджень і прогнозувань, 11 науково-дослідних лабораторій.

Сьогодні роботу колективу університету спрямовано на формування нової генерації фахівців, які, оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями, здатні були б до самостійної творчої роботи. З урахуванням об’єктивних вимог нашого часу і змін, що відбуваються в економіці та суспільному житті країни, в університеті впроваджено багатоступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр).

Навчання в університеті надає можливість долучитись до високих здобутків професійної та загальнолюдської культури не тільки в аудиторіях, а й у центрі дозвілля та відпочинку, розширити ерудицію в університетській бібліотеці, зміцнити здоров’я в таборі відпочинку, профілакторії, спортивному клубі.У Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється підготовка фахівців з 12 напрямів і 22 спеціальностей (табл.1.). Навчальну роботу проводять шість основних факультетів, підготовчий факультет для іноземних громадян, факультет і інститут післядипломної освіти. Профорієнтаційна робота організується факультетом довузівської підготовки.

В університеті сформований висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Із більш ніж 700 викладачів до 15 % складають доктори наук, професори і до 55 % –кандидати наук, доценти. В університеті працюють три дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України, два члени-кореспонденти АПН України. Дійсними членами та членами-кореспондентами Академії інженерних наук, Академії будівництва, Української Академії архітектури, Академії наук вищої школи, Технологічної академії та інших обрано понад 60 викладачів університету.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації в університеті проводиться через аспірантуру та докторантуру.

Навчально-виховний процес в університеті організований і здійснюється відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", чинних нормативних документів. Київський національний університет будівництва і архітектури відіграє визначну роль у формуванні кадрового потенціалу інженерів-будівельників, архітекторів держави, є провідним закладом освіти в групі будівельно-художніх вузів України, широко відомий у світі, має творчі зв’язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Словаччини, Болгарії, Бельгії, Польщі, Австрії, Китаю, країн СНД та багатьох інших країн світу.

Київський національний університет будівництва і архітектури має давні традиції підготовки інженерних та наукових кадрів. В університеті діють дев’ять спеціалізованих рад з присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук. Тут гармонійно поєднуються фундаментальні та прикладні дослідження, результатом чого є створення ефективних будівельних конструкцій і удосконалення методів їх розрахунку, удосконалення технології, організації, економіки та управління будівництвом нових та реконструйованих об’єктів, розробка ресурсозберігаючих технологій з виробництва будівельних матеріалів, створення, удосконалення та експлуатація будівельної техніки, удосконалення конструювання, проектування та управління в будівництві та інших галузях на базі обчислювальної техніки, охорона навколишнього природного середовища та інше. Наукові дослідження в підрозділах університету здійснюють близько 700 викладачів і науковців.

Напрями, спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців:

Підготовка магістрів: спеціальність "Управління проектами"

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів

Мистецтво:

• Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво

Менеджмент:

• Менеджмент організацій.

Геодезія, картографія та землевпорядкування:

• Геодезія;

• Землевпорядкування та кадастр;

• Геоінформаційні системи і технології.

Комп’ютерні науки:

• Інформаційні управляючі системи та технології;

• Інформаційні технології проектування.

Інженерна механіка:

• Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання.

Будівництво:

• Промислове і цивільне будівництво;

• Міське будівництво та господарство;

• Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

• Теплогазопостачання і вентиляція;

• Споруди і обладнання водопостачання і водовідведення.

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

• Автоматизоване управління технологічними процесами.

Водні ресурси:

• Водопостачання та водовідведення.

Архітектура:

• Архітектура будівель і споруд;

• Містобудування.

Контактна інформація:

м.Київ, Повітрофлотський пр., 31

тел.: 38-044-248-49-05;

knuba@knuba.edu.ua

Лицензия МОНУ серия АВ № 506171 от 25.01.2010г.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Новости партнеров

Популярные статьи

Новости партнеров

Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь