Відкриваємо інтернет-магазин автотоварів: бізнес-план

8 квітня 2018, 20:17

Христина Коновалова

На інтернет-магазині автотоварів можна заробити 13 тис. грн на місяць

www.auto24-krd.ru

www.auto24-krd.ru

АвтомобіліввУкраїністаєвсебільше,істосуєтьсяцене тільки"євроблях", які по незаконній схемі масово ввозять в Україну.

"В стране постепенно восстанавливается производство автомобилей, а банки рапортуют о небольшом, но стабильном увеличении интереса клиентов к автокредитам. Это значит, что предприниматели могут смело реализовывать небольшие бизнес-идеи, связанные со специализированными товарами и услугами. А все потому, что во время кризиса эта автоинфраструктура существенно просела, и теперь в ней наличествуют свободные места, которые позволяют предпринимателям успешно стартовать на этом рынке. Но имеет смысл рассмотреть бюджетные стартапы или позаимствовать перспективные идеи за рубежом. Такой подход позволит отыскать новую нишу в автосекторе, и только если бизнес-модель окажется удачной, то со временем можно будет, вложив больше денег, построить успешное предприятие", — считает руководитель Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Сегодня"вивчилаперспективиіризикивідкриттяінтернет-магазинуавтоаксесуаріввКиєві.

Бізнес-план інтернет-магазину автоаксесуарів

  1.     Опис проекту

Запускаємо інтернет-магазин з продажу автомобільних аксесуарів "Автокрасуня". Торгувати будемо засобами краси для авто – парфумами, миючими засобами, ганчірочками, склоочисниками, чохлами, USB-прикурювачами і іншими стильними аксесуарами. Шукати будемо незвичайні товари на китайських, американських сайтах, у хендмейд-майстрів та ін. Не виключено, що самі придумаємо якісь товари на зразок парфуму або мила з цікавими сезонними ароматами. Орієнтуватися плануємо на молодих і у віці автовласників, закоханих в свій транспорт і готових балувати машинку аксесуарами за помірними цінами. За попередніми оцінками, якщо щодня три людини звернуться до нас за автомобільними аксесуарами за середнім чеком в 150 грн, наш проект окупиться приблизно за 3,5 року.

  2.     Стартовий капітал

Разплануємопрацюватионлайн,потрібнозабезпечитипроектнеобхідною технікою.Томузакладемо35-40тис.грннапридбанняноутбука,модему-роутера,мобілки,принтеразісканером,фотоапаратаіт.д.Не забуваємопро мінімальнийзапасіавтоаксесуарів-націціліпідещеблизько20-25тис.грн.Цьогобудедостатньодляформуванняпочатковогоасортиментунашогомагазину.

ВСЬОГО: 65 тис. грн

  3.     Поточні витрати

Реклама

Нашінтернет-магазинне потребуєорендиприміщеннятанаймуспівробітників, оскільки йоговласникзабезпечуєвласнусамозайнятістьіплануєпрацюватиз дому.Це означає,щовпоточнівитратипотрібнозакластидо 1000грннаоплатуінтернету,ЖКП,мобільногозв'язку,ремонтутехніки.Такожврахуємонапокупкуканцтоварівтавитратних матеріалівдляоргтехнікище1000 грн.Зарплатавласникабізнесунастартістановитиме 3000грн.

ВСЬОГО: 5000 грн в місяць

4.     Маркетингові витрати

Розвиватиновийінтернет-магазинплануємобезкоштовнимиметодамирозкрутки.На допомогутрадиційнопідійдутьсоціальнімережі,демизаведемосвоїсторінкиібудеставитиновини,акції,інформаціюпро товариізнижки.Аосьгрошівкладемоврозробкуінтернет-магазину.Врезультатістворенняневеликогосайту(дебудутьтовариіконтакти),атакожорендадоменутахостингутерміномнарікобійдутьсяв25-30тис.грн.

ВСЬОГО: 30 тис. грн

  5.     Окупність проекту

Реклама

Експертивідзначають:середнянацінкавінтернет-автоторгівліможестановити50-100%.Тобто,якщоавтобрелокпридбализа70грн,продаємоза140грн.Якщощодняунастриклієнтапридбаютьтоварнасереднійчек150грн,мизаробимо13500 грнвмісяць.Мінусуємопоточнівитратив 5000грн,залишається8,5тис.грн.Закладаємонапідтримкутоварногоряду25%відстартовихзакупівельасортименту-6250грн,ізалишається2250 грн.Виходить,припочаткових(65тис.)імаркетингових(30тис.)інвестиціях(всього95тис.грн)проектокупитьсяза3,5року.

 С тартуємо зі скромним бюджетом

Нашбізнес-планпроаналізувавкерівниксекретаріатуРадипідприємцівприКабмініАндрійЗабловський.Експертвважає,щовумовахвисокоїконкуренціївінтернет-торгівліта приладдяммаєсенсзапускатиновуонлайн-майданчиквиключнозневеликимивитратами.

"Вначале необязательно вкладывать средства в полноценный интернет-магазин — можно создать страничку или группу в соцсетях или небольшой сайт на бесплатных спецсервисах", — уточняет Забловский.

Прицьомуекспертрадитьприділитиувагу опрацюваннюмаркетинговоїстратегіївпродажах:

"Конкуренция в сегменте высока, тратить средства бездумно не хочется. Значит, важно использовать все варианты для реализации новой продукции. Поэтому полезно предложить клиентам разного рода акции ("купи две единицы — третья в подарок"), бонусы ("скидка в день рождения по количеству лет"), накопительную систему скидок ("приобрети товар на 5000 грн, получи 5% скидки на последующие покупки") и т. д. Эту информацию стоит постоянно размещать на своем сайте или в соцсетях".

Такожекспертрекомендуєпублікуватиінформаціюнасервісахоголошеньісайтахна кшталт "Покупона".

"Можно пойти классическим путем — распечатать флаеры или визитки, и оставить их в точках, которые предлагают смежные автотовары/услуги. И если что-то у вас приобретут по рекомендации, компания получит процент от чека. Как вариант, можно заключить бартер с родственными сайтами: они предлагают услуги вашего магазина у себя на ресурсе, и наоборот", — предлагает Забловский.

Такийпідхід,впевненийексперт,дастьможливістьвідразузрозуміти,чи єперспективнимонлайн-магазинзконкретнимтоваром,абокращевибратиновупродукціюдляреалізації.

"Бизнес интернет-автопродаж позволяет экспериментировать, если в запуск включить небольшие стартовые затраты, скажем $200—500. Тогда, если магазин будет пользоваться спросом среди клиентов, затраты реально окупить за 3—6 месяцев", — говорит Забловский.

Як працювати в правовому статусі

Якщопідприємецьвідкриваєінтернет-магазинавтотоварів,потрібнолегалізуватиплани.

"Регистрируемся субъектом предпринимательской деятельности (юрлицо или физлицо). По закону, работа интернет-магазина без госрегистрации — админнарушение. За это предусмотрены штраф от 17 до 51 тыс. грн с конфискацией продукции и финсредств, полученных от продажи", — говорит партнер АО "А.Д.ХОК" Александр Иванишин.

Продажавтозапчастинчерезінтернет-магазинне ліцензується,алеєвимогидо оформленнясторінки.

"В Законе "Об электронной коммерции" сказано: интернет-магазин должен содержать полное наименование юрлица или фамилию, имя, отчество ФЛП; местонахождение юрлица или место регистрации и место фактического проживания ФЛП; адрес эл. почты и/или адрес интернет-магазина; идентификационный код для юрлица или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для ФЛП", — поясняет Иванишин.

Важливовказати,щоврозрахуноквартостітоварувключеніподатки,адоставказамовленняобійдетьсявпевну суму.

"Если данных нет, это грозит уплатой 30% стоимости, полученной для реализации партии товара — не менее 85 грн", — говорит юрист.

Відносинипродавцівзпокупцямивонлайн-магазині-окрематема,вонирегулюютьсязаконом"Про захистправспоживачів".

"Помимо общих требований, которые есть к договорам купли-продажи, электронные сделки содержат допусловия. Так, е-договор должен содержать данные о предмете, цене и сроках. Заключение документа осуществляется путем отправки подписанного е-сообщения или подачи заявки в е-форме. Договор считается заключенным, когда лицо, получившее заявку, отправило согласие клиенту", — поясняет Иванишин.

Щезаконзобов'язуєпродавцянадати покупцюпідтвердженняе-угоди.

"В документе указываются данные продавца, местонахождение, гарантии, порядок принятия претензий и контакты, условия и порядок обмена/возврата товара, порядок расторжения договора", — перечисляет юрист.

Авчастиніпідставдлярозірванняе-договорузаконзахищаєпокупця.

"Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру и т. д. Помним и о праве потребителя на обмен товара в течение 14 дней, не считая дня покупки", — говорит юрист.

  Підходимо до бізнесу обережно

Першніжвиходитинаринокавтотоварів,потрібноуважновивчитиконкуренціюіперспективи,вважаєАндрійКривонос.Особливоцестосуєтьсясегментаінтернет-торгівлі.

"Еще четыре-пять лет назад на авторынок интернет-торговли в СНГ начали выходить международные онлайн-сервисы. Тогда они скупали действующие магазины, и объемы интернет-продажи автотоварами просели едва ли не в три-четыре раза. Все потому, что на деле эти данные были завышены — ведь, к примеру, точки продаж могли дублировать статистику торговли центрального офиса. А укрупнение онлайн-бизнеса убрало неправдивые цифры", — поясняет ситуацию эксперт.

Втакихумовахпочатківцямінтернет-ритейлерамвкрайскладноуспішно"вистрілити"зісвоїмавтотовари,ітим більше вигіднішеконкурувати,аджепоручзнаходятьсясерйознігравці.

"Поэтому, чтобы новый автомобильный интернет-магазин развивался, нужно внимательно отработать бизнес-модель. Предприниматель должен понимать, что нельзя торговать всем подряд — запчастями, освежителями воздуха, стеклоомывателями, бэушными фарами и т. д. Успешной новая онлайн-площадка окажется в том случае, если автотовар для торговли будет необычным, новым или эксклюзивным. Для этого можно, к примеру, постоянно искать что-то необычное на китайских биржах и договариваться с производителями об индивидуальных поставках. Или, как вариант, придумать собственную полезную продукцию, например парфюм для авто, и предложить ее клиентам — при условии, что этот товар реально создавать самостоятельно", — советует Кривонос.

Убудь-якомувипадку,який би напрямокдлязапускубізнесувавтосекторі не вибравпідприємець,важливопам'ятати:власникповиненпідтвердитисвоюекспертність.

"Клиент будет постоянно возвращаться за товаром на конкретную площадку, если будет уверен, что продавец не обманет и посоветует лучший вариант для решения проблемы. Тогда в рамках подготовки бизнес-модели важно делать ставку на то направление, в котором предприниматель является профессионалом. Это могут быть краски, химсоставы, запчасти и т. д. Но это должно быть одно, ключевое направление", — уверен продавец автотоваров из Киева Олег Цыганков.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти