Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.
Прийняти
Головна Сьогодні

Трансплантологія в Україні: чому так складно стати донором і як приречені люди можуть врятувати собі життя

На розгляді у Верховної Ради знаходиться новий законопроект про трансплантацію, однак його норми викликають серйозні розбіжності

На сьогоднішній день провести трансплантацію органу в Україні дуже с
На сьогоднішній день провести трансплантацію органу в Україні дуже с

У розвитку трансплантології Україна була піонером. Ще в 1933 році в Херсоні хірург Юрій Вороний провів успішну пересадку нирки померлої людини. Ця операція стала першою в своєму роді. Однак на сьогоднішній день в Україні понад 5 тисяч осіб перебувають на гемодіалізі (лікування гострої і хронічної ниркової недостатності за допомогою апарату "штучна нирка" – авт.), а частина з них – в очікуванні трансплантації нирки.

Річна потреба по трансплантацій в Україні становить майже 2000 пересадок нирок, 1000 – серця, 1500 – печінки, 600 – кісткового мозку. За рівнем розвиненості сфери трансплантології Україна посідає останнє місце в Європі, розповідає генеральний директор ДУ "Інститут серця" Борис Тодуров. У своєму час саме він став першим в країні лікарем, що успішно пересадив серце людині. Але останню операцію з пересадки серця він провів уже понад 10 років тому. Вже давно, за словами медика, можливість проводити в Україні необхідну кількість операцій з трансплантації органів дуже обмежена
.

ЧомувУкраїніскладнотрансплантуватиоргани

ПроблемизтрансплантацієюорганіввУкраїністосуютьсяпересадкияквідживої людини,таківідпомерлої.Згідно з українським законодавствомвідживогодонорапересадитиорганможутьтількийогородичуабо чоловіку/дружині.Винятокстановлятьлишебіологічніматеріали,якірегенеруються,наприклад,кістковиймозок.Більштого,взятиорганутакогодонораможнатількипісляотриманняйогописьмової згоди.

Якщожніхтозродичівне підходитьза медичнимипоказниками,хворомуіблизькимзалишаєтьсяабочекати,абошукатиспосібпровеститрансплантаціюзакордоном.Найчастішелікарінавітьпідказуютьпацієнтамнезаконніспособиврятуватисвоє життя.

"Батьковіпотрібнабулапересадкапечінки,азродичівніхто непідійшов,-розповідаєкиянкаТетянаІванова,-Згідно із закономаджетількивідродичівможна.Лікарінамтодірадилизнайтидонора,домовитисяіякосьоформитийогоякродича.Алецевсетакізакінчилосянічим".

ЩебільшскладнаситуаціявУкраїнізтрупнимдонорством-пересадкоюорганіввідпомерлої людини.ВУкраїнідієтакзвана"презумпціянезгоди"-якщолюдина недалаписьмову згодунадонорствопіслясмерті,їїорганиможутьбутивикористанітількипіслязгодиїїблизькихродичівабодружини/чоловіка.

Напершийпоглядкоженукраїнецьпотенційноможепогодитисявіддатиорганинапересадкувразісмерті,аленапрактиціточно невизначено,якцеможназробити.Томувбільшостівипадківорганамирозпоряджаютьсяблизькіпомерлоголюдини.

"Насьогоднііснуєзакон "Протрансплантацію" 1999 року,якийпередбачаєпрезумпціюнезгоди.Тобтобудь-якийукраїнецьсьогодніне можевіддатиякісьрозпорядженнящодосвоїхорганівприжитті.Немаєтакогомеханізму.Нашірідніповинніпіслянашоїсмертівіддаватиякісьрозпорядження",-стверджуєТодуров.

Родичіпомерлого,всвоючергу,вкрайрідкопогоджуютьсянаце,з огляду нате,щотакерішенняїмдоводитьсяприймативідразужпіслястрашноїновини.

Взятиоргандлятрансплантаціїможнатількипісляконстатаціїконсиліумомлікарівсмертімозку.Часовий проміжокдляцьогодужемалий-серцевжепомерлої людинищепродовжуєбитися,акровообігне порушено.

Щеоднапроблемаполягаєвтому,щовкраїнінемаєєдиноїбазипацієнтів,які потребуютьтрансплантаціїз усієюмедичною інформацієюпроних.Тому,навітьякщоорганізнаходиться,дорогоціннийчасвтрачаєтьсянате,щобзнайтиреципієнта,якомуза медичнимипоказникамиможепідійтисамецесерце.

Однак,якбисистемапрацюваланалагоджено,органипомерлої людинимоглибподаруватинадіюнажиттякількоміншимлюдям.

"Якцене цинічнозвучить,однапомерлалюдинаможеврятувати8життів-серце,легенідвінирки,печінка,якутежможнаділитинадвареципієнта,підшлункова залоза,кишечник,рогівкаока.Ценавітьбільше8",-кажеБорисТодуров.

Наприклад,середнятривалістьжиттялюдинипіслятрансплантаціїсерцявсвітіскладає13років.Саместільки з новимсерцемживехарків'янинЕдуард Соколов. Багатороків томувінперенісінфаркт,післяякогоутвориласяаневризма,що перерославдистонічнукардіоміопатію.Лікаріговорили,щожитийомузалишилося небільшероку.Заразвінпишекнигипро операціюіділитьсясвоїмдосвідомзтими,коготакетільки чекає.

Явідразуподививсянаруки-вонирожеві.Цеякдвигунвід"Мерседеса"переставилив"Запорожець"-приливсил,приливкрові

"Після операції я прокинувся, в роті трубочка, переді мною стоїть 12 лікарів повністю екіпірованих, тільки очі світяться радістю. Я відразу подивився на руки – вони рожеві. Це як двигун від "Мерседеса" переставили в "Запорожець" – прилив сил, прилив крові. Доктора теж дуже хвилювалися, запитують як справи. А я думаю – у мене ж трубка в роті, як я їм відповім, показую, мовляв, давайте я вам напишу. Далі папірець і ручку, я написав "оніміли пальці лівої руки". Вони відразу і зраділи і кажуть "Наш письменник". Ось так з легкої руки Бориса Михайловича (Тодурова – Авт.) я став письменником, написав книгу про те, як все це було", – розповідає Соколов.

47_main

Едуард Соколов. Фото: А. Пайсов

Незважаючинате,щоінформаціяпро доноріввУкраїнізасекречена,Соколовувдалосядізнатися,щовйогогрудяхб'єтьсясерце26-річногокурсанта.Заразжиття чоловікаускладнюєтьсялишетим,щодвічівденьйомудоводитьсяприйматиімуносупресори-речовини,що пригнічуютьімунітет,щоборганізм невідкидавсерце.Йогоімуннасистемапрацюєна25%,томуівсіхворобипроходятьсерйозніше,ніждляінших,навітьякщомовайдепрозастуду.Ціпрепаратидоситьдорогі,кажевін,аледержавазабезпечуєнимиповністю.

"Давайтеяпідійдудо васзпістолетоміскажувибирати-янатиснукурокабовихочетежити?Щовивиберете?-міркуєСоколовпрочужомусерце,-Осьтакімені-обговорюватиморальниймоментабожити".

___borys_todurov__01

ОстаннюпересадкусерцяБорисТодуровпровів10років тому. Фото: Borys Todurov / Facebook

ОстаннімпацієнтомТодуровазпересадженимсерцемставбагатодітнийбатькозЧеркаськоїобластіСергійМаценко.У чоловікабулаішемічнакардіоміопатія,житиз якоюставаловсескладніше.Зараз,через10роківпісляоперації,вінспокійноможезайматисядомашнімгосподарствомінавітьколотидрова.

"Можеукого-то что-тоізмінилося(післяоперації-Авт.),алезасобоюякихосьзміня невідчуваю.Хібащоставбільшнетерпимимдо неправди,негативнихречей",-розповідаєМаценко.

Новийзаконпротрансплантацію:думкирозділилися

ВирішитипроблемузтранплантаціівУкраїніпробуєВерховнаРада.Уквітні2016 року уголосуваннявзалбуливинесенідвакардинальнопротилежнихпроектизакону.Водному знихвосновубулазакладенапрезумпціязгоди-якщолюдинаписьмово невідмовився,вонаавтоматичноможестатидонороморганівпіслясмерті.Однакдепутатипідтрималиальтернативний проектавторства народних депутатів Оксани Корчинської (Радикальна партія) і Ольги Богомолець (БПП), в якому презумпція незгоди залишається діяти. Відповідно до закону, кожна людина має право надати згоду або незгоду на використання її органів після смерті. Ця інформація буде внесена в Єдину державну інформаційну систему трансплантації. Як зазначається в проекті закону, кожен українець в будь-який момент може відкликати або змінити свою заяву. Якщо ж такої заяви в базі зареєстровано взагалі не буде, органами померлого розпоряджатимуться родичі.

Наданиймоментцейзаконопроектдопрацьовуєтьсяівжевосениможебутивинесенийдо сесійної залидлядругогочитання.

"Найважливішийфактор-цеорганізаціясистемизаборутранспортуванняітрансплантаціїцихорганів.На жаль,унасцясистемане працюєвзагалі,іфінансуваннявостаннірокипрактично дорівнюєнулю.Ми,посуті,фінансуємотількиімуносупресивнутерапіютимпацієнтам,яківжеперенеслитрансплантацію",-говоритькерівниккомітетськійгрупи,якадопрацьовуєпроектзаконународнийдепутатОлексійКириченко(Радикальнапартія).

Засловамиполітика,набазізаконопроекту,якийвжепройшовперше читання,будезатвердженаконцепціярозвиткутрансплантологіїіалгоритмфункціонуваннявсієїсистеми.

Втім,цейпроектзакону в тому вигляді, вякомувінєнасайтіВерховноїРади,проблемувсферітрансплантологіїне вирішить,аможенавітьінашкодить,вважаєБорисТодуров.Причиноюцьогосталанорма,щолюдиназознаками насильницькоїсмертіне можестатидонороморганів.

Наприклад,на потенційномудоноровіне повиннобутиознакнасильницькоїсмерті.Тобтоякщоводійпотрапиввавтокатастрофуабомотоциклістбувзбитиймашиноюіуньогоєознакинасильницькоїсмерті-вінне можебутидонором.Аце99%нашихдонорів,люди,якізагинуливрезультатітрагічнихвипадків.Тому,якщовцьому видіцейзаконбудеприйнятий,взагалітрансплантологіязупиниться

"Нічого він не змінить для нас, він навіть гірший за попередній, адже в ньому є деякі пункти, які унеможливлюють взагалі трупне донорство. Наприклад, на потенційному донорові не повинно бути ознак насильницької смерті. Тобто якщо водій потрапив в автокатастрофу або мотоцикліст був збитий машиною і у нього є ознаки насильницької смерті – він не може бути донором. А це 99% наших донорів, люди, які загинули в результаті трагічних випадків. Тому, якщо в цьому виді цей закон буде прийнятий, взагалі трансплантологія зупиниться", – сказав він.

Механічнесерцеяктимчасоваальтернативапересадці

Насьогоднішнійденьсмертністьвідсерцево-судиннихзахворюваньвУкраїністановить66%-цеблизько 400тисяч осіб,щовдвічібільше,ніжвєвропейськихкраїнах.

"Злистаочікування,незважаючинаадекватнутерапію,тільки40%доживаютьдокінцяроку.Мибачимо,щолисточікуванняоновлюєтьсявпоганомусенсіцьогословащорокумайжеповністю",-кажеТодуров.

НещодавновІнститутісерцяпочалипроводитимеханічніімплантації-установкумеханізму,якийдопомагаєроботісерцялюдиниПершою людиною,що переністакуоперацію,став41-річнийхарків'янинПавло Дорошко.

Однак,дляньогоце невирішуєпроблему-механічнаімплантаціядозволитьйомутрохизбільшитичас,заякевінможедочекатисядонорськогосерця.

707467_main

ПавлоДорошкопісляоперації. Фото: А. Бойко

Усвітовій практиціпацієнтизмеханічнимсерцемможутьжити1,5-2 роки,хочабулиівипадки,колитакийапаратпрацював8років.Однакйоговартістьдужевисока-понад 100 тисячєвро,кажеТодуров.

Громадська думкаіпобоювання

Щеоднією проблемоютрансплантологіїБорисТодуровназиваєусталенугромадську думкупро те,щоценесправедливоабосуперечитьрелігійнимнормам.

Впершучергу,українціпобоюютьсярозгулу"чорноїтрансплантології"вкраїні.Втім,яккажелікар,пересадкабудь-якогооргану-цедужескладнийпроцес.Наприклад,припересадцісерцявопераціїберуть участь12 осіб,щеблизько 60обслуговуютьпроцеспісля.

"Тібайкипро те,щоцеможнаробитиякоськримінально,підпільноііснуєякась "чорнатрансплантологія" -цетількибайки,якіпідсобоюне маютьжодних підстав",-кажеТодуров.

ЗаконодавствоУкраїнизабороняєкупівлю-продажорганів,томущеоднимнегласнимгромадськимпобоюваннямвкраїнієте,щодонорськіорганибудутьнезаконнопродаватисяна"чорномуринку"закордоном.Однак,якзазначаєТодуров,цетехнічнонеможливо-соліднийорган(складнийорганзбезліччютканинісудин,наприкладсерцеабопечінку-Авт.)живепоза організмомтільки3-4години.

Крімтого,не можнапростотаквзятиорганіпересадитикомусь,оскількивінповиненпідходитиреципієнтуза багатьма показниками-групикрові,резусфактору,ваги,крос-матчу(селекціяпаридонор-реципієнт-Авт.),імунологічноїсумісності.

Втім,якзазначаютьлікарі,ізаразвідбуваєтьсясвоєріднаторгівлялюдьми-потенційнідонориїдутьзУкраїнивіншікраїниітамвжепродаютьсвоїорганивідповіднимреципієнтам.

Щеоднимморальнимаспектомстриманого ставленнясоціумудо донорстваорганівєвіра.Втім,проектзаконутрансплантаціїнаосновіпрезупціінезгодипідтримала РадацерковУкраїни.

Церквасприймаєдонорствояквиявнайвищоїлюбовідо ближнього

"Церквасприймаєдонорствояквиявнайвищоїлюбовідо ближнього",-говоритькерівникдепартаментуінформаціїгреко-католицькоїцерквиотець Ігор.

Прицьому,на думкуцеркви,такийприкладмилосердяне допускаєможливістьторгівліорганами.Більштого,дляцерквиважливо,щобзгоданадонорствобуласвідомим,аджедо милосердяне можнапримушувати,відзначаєдухівник.

Якзазначаєв.о.міністраохорони здоров'яУлянаСупрун,заразвУкраїнідійсноєпроблемавтому,щолюдидобровільно недаютьзгодунадонорствоорганіввразісмерті.

"Проблемавтому,щоми,громадяниУкраїни, незаписуємося,щоббутидонорами.Мине говоримозі своєюсім'єюпро те,щоякщоми помремо,щобнашіорганибулипереданітим,хтоможепотімжити.Унаснемаєрозуміння,якцерквадивитьсянаце.У церквіне заперечуютьпротицього",-говоритьСупрун.

З іншогобоку,якстверджуєТодуров,самілікарінасьогоднішнійденьзалякані.Цесталосяпіслятого,як в 2010 році Українусколихнуларезонансна справа"чорнихтрансплантологів". ТрьохлікарівІнститутуім.Шалімовапідозрюваливнезаконнихопераціяхз пересадкиорганів.Разомзгрупоюлюдейвонинібитоорганізували переправленняукраїнськихдоноріввБаку,депересаджувалиниркивіддонорівбагатимреципієнтам.

Тонкістьполягалавтому,щовБакутакі операції незаборонені,на відмінувідУкраїни.Іпозиціялікарівполягалавтому,щовонипростодопомагалилюдям.Усерпні2013року справузакрили.

"НашілікарізІнститутутрансплантологіїякякісь злочинці просиділивСІЗОпівторароку.Вонинікого невбили,ніхто непомерврезультатіїхдій.ВониоперуваливАзербайджані.Можевониіпорушилиякесьзаконодавство,яне знаю,алеїхпротрималиякнебезпечнихлюдейдлясуспільствапівторарокубезсудуіслідствавСІЗО.ТакхтопісляцьогобудеробититрупнітрансплантаціївУкраїні?",-заявивТодуров.

Світовийдосвіду сферітрансплантації

Слідзазначити,щовсвітіоднаковорозвиненіяксистема,засновананапрезумпціїзгоди,такінапрезумпції незгоди.ПершадієвІспанії,Австрії,Франції,Італії,Норвегії,Польщі,Ізраїлі,адруга-вСША,Великобританії,Канаді,Німеччині,Швейцарії,Японії.

ТакожвЄвропідавнопрацюєсистемакоординації,коликраїниобмінюютьсяорганами,якіне підійшлиїхпацієнтам,алепотрібнівіншій країні.

"ЛідеромнасьогодніпотрансплантаціїєІспанія.Вонаробить35трансплантаційсоліднихорганівнамільйоннаселення.На жаль,Українасьогодністоїтьнаостанньомумісці.ТакожсьогоднівлідеривибиласяБілорусь,вонадев'ятасередвсіхкраїнсвіту.Тамвостанні5роківзавдякиновомузаконутрансплантологіяпроцвітає",-розповідаєТодуров.

КількістьтрансплантаційвБілорусіпіслявведенняпрезупціізгодивирослав40разів.Уминуломуроцітамбулазробленапересадкаічотирьомукраїнськимпацієнтам.Вціломуз державним бюджетом Україниціопераціїобійшлисямайжев1 мільйондоларів.Цефінансуванняздійснюєтьсязарахунокпрограмиполікуваннюзакордоном.Так,в 2016 роцінацюпрограмубуловитрачено220 мільйонівгривень,ще183 мільйонибуливиділенідодатково.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів