Головна Сьогодні

Муралом по місту: імениті стріт-актори створюють шедеври на будинках України

У Києві малюють гігантів, в Харкові – обличчя, а в Житомирі не люблять ню

Столичні пам'ятки. Тематика - найрізноманітніша: архангел Михаїл, ді
Столичні пам'ятки. Тематика - найрізноманітніша: архангел Михаїл, ді

Спочатку було графіті. А потім в наше незатьмарене мистецтвом свідомість раптом додатково увірвалися такі поняття як "фреска" (не та, що в церкві, а на стіні звичайного будинку), та "мурал". І зовсім несподівано, напевно, – навіть для самих художників, Київ за якихось пару років став флагманом країни за кількістю муралів (перевалили за сотню).

При цьому нове явище подарувало багатьом городянам і нове захоплення: відвідувати і фотографувати арт-об'єкти, робити їх онлайн-карти і просто каталоги. А киянин Єгор Пріщепкін взагалі влаштовує біля кожного муралу невеликі перформанси, обігруючи зміст муралів за допомогою костюмів і різних предметів.

Що цікаво, якщо перші мурали з'являлися все більше в центрі міста, то з часом вони "розповзлися" і по далеких районам- "спальникам", адже там малювати часто простіше і цікавіше.

Не обходиться і без зіткнень інтересів. Наприклад, коли вуличний художник Pantonio створював своїх "ластівок", місцеві жителі почали вимагати від нього ... соняшників! Мовляв, квіти – це красиво, а його ластівки "дуже вже депресивні".

"На жаль, далеко не всі приймається на ура, – зізналася нам Юлія Островська, куратор Mural Social Club. – Часом люди буквально в багнети приймають абстрактні мурали. Мовляв, що це таке? Це незрозуміло і не потрібно. Але ж абстракція змушує думати, вона розбурхує наші сірі клітинки. Абстракція – це складно. Куди простіше щось знайоме: кізоньки або корівки, що пасуться на пасторальному лужку, або квіточки які. Але ж просте – не означає краще
".

ЖИТОМИР: МІСТО СОРОМУ

Якз'ясувалося,Житомир-містоцнотливе.Оголеніжінки(другефото),що з'явилисянастініодногозбудинківпісляминулоговмістіфестивалювуличногомистецтва,шокувалигромадськість!Недовгодумаючи,картинусором'язливозамазали:"Араптомнашідітипобачатьце,станутьпогановчитисяінюхатиклей!".

На щастя,цнотливічиновникизалишили"вживих"хочаброботуСандриСамбо(першефото)-художниціз Вінниці.Але жмоглибсказати:"Зволоссяжінкиростутьбудинки-вжиттітакне буває".Ізамазати-про всяквипадок.

new_image11_37

Пощадили.На щастя,цюроботучиновникине чіпали.

new_image12_19

Замазали.Порахували,щоцезанадто.

ЧЕРНІГІВ: ЛИЮТЬ ФАРБУ

ЦеймуралвЧерніговістворивзіркасвітовогостріт-артуРодрігоБранко.Мабуть,роботахудожникавийшладійсноуспішною,размісцевіварваривзяли-іоблилиїїфарбою."Вандали,які "відзначилися" намуралі,зробилисвого містадужепоганурекламу,-справедливозауваживзаступникЧернігівськогоміськогоголовиОлександрЛомако.-Скрізьвсвіті,інавітьв не дужеблагополучнихкраїнахірайонах,муралибережуть.Аджевсімзрозуміло,щоцедодатковародзинкаміста".Муралклятвенообіцяливідновити.

new_image18_02

За роботою.РоботиБранкознаєвесьсвіт-вСША,БразиліїтаАнглії.

ЛЬВІВ: ВЕСЕЛКА І КРОСВВОРД

Над муралем "Символ руху" (автори – команда Kickit Art Studio) працювали майже тиждень. Його фішка – він плавно перетікає з одного будівлю на інше. Мабуть, це найсучасніший мурал стародавнього міста – не рахуючи чудовою абстрактної роботи польського художника Бартека Свянтецького (його мурали прикрашають Лондон, Амстердам і Берлін). Решта, скажімо прямо, простіше будуть: і досить примітивна веселка з діточками, і обов'язковий Тарас Шевченко з традиційно сумними вусами, і навіть загадковий будинок-кросворд, стіна якого покрита чорно-білою сіткою.

new_image17_04

Рух.Надмуралемкомандахудожниківпрацювалатиждень.

КИЇВ І 16-ПОВЕРХІВКИ: ХУДОЖНИКИ СТВОРЮЮТЬ ГІГАНТІВ

ГоловнафішкаКиєва-мурали-гіганти:художникизлегкістюпідкорилистоличні16-поверхівки!

Почалосяжпідкореннязроботи"Дівчинаввишиванці"австралійськогостріт-арт-художникаГвідоВанХелтена.ЗасловамиГвідо,вінприсвятивмурал"красівсіхукраїнськихжінок".

АмериканськийхудожникGaiaстворивмурал,наякомузобразивпокровителяКиєва-архангела.Ународіцеймуралотримавкількаєхиднепрізвисько"валетик"-черездзеркальне,якнакартах,зображення.Художникстворивмуралврамкахарт-проектуArt United Us.Метапроекту -нібагатонімало-привернути увагусуспільствадопитаньвійськовоїагресіїта інформаційногозомбування.

Приїжджавдо насігрецькийвуличнийхудожникФікосАнтоніос:вінприкрасив16-поверховийбудинокстолицінайбільшоювсвіті"візантійською фрескою"."Фігури,зображенінамуралі,символізуютьнебоіземлю.Створенамноюфрескасталаголовнимарт-об'єктомуісторіїгрецькогомистецтваздавніх часів.Це,безумовно,найбільшийвізантійськиймуралвсвіті.Вінвтриразивищий за статуюЗевсавОлімпії,якаєоднимзсемичудес світу",-розповівукраїнськимЗМІхудожник.

АосьукраїнськийхудожникСашаКорбанподарувавмістумурал-диптих(танцюючіхлопецьідівчинка),якийзаймаєвідразудвістіни(кожнапо50метрів)звичайноївисоткинаОболоні(районКиєва).Засловамихудожника,нароботупішлоблизько150літрівводоемульсіонки.Вінжезовсімнедавностворивзворушливудівчину-скрипачкуна16-поверховомубудинкунавулиціЖолудєва.

new_image6_103

Школа. Долго уговаривали руководство согласиться на абстракцию.

new_image3_195

Шива в Киеве. Цяроботавходитьвтоп-10кращихмуралівсвіту!

new_image4_159

СтоличнийПолітех.РоботахудожникаАаронаЛі-Хілла.

ХАРКІВ: ЮРА І ЛАНДАУ

Другевпевненемісцеза кількістюМуральпісляКиєвазаймаєХарків.Причомуухарківськихробітєсвоє"обличчя",аджебільшістьприсвяченіреальнимлюдям:ЮріюГагаріну,КлавдіїШульженко,ЛеонідуБикову,ЛьвуЛандауіВалентиніГризодубовій.

З усіхробітмістамонументальна-безсумніву,ЮраГагарін.Настіні12-поверхового будинкухудожникизобразилинебо,космос,корабель"Восток-1"іпортретсамогокосмонавтавскафандрі.Дляствореннякартинизнадобилосяблизько500балончиківзфарбоюпонад 40відтінків.

new_image7_91

12-поверховий Юра Гагарін.

new_image9_52

ПрисвяченийфізикуЛьвуЛандау.

new_image8_69

Барвистиймурал-фантазія.

ДНІПРО:ЛІКАР-ГЕРОЙ

ЦьогоСуперменаміступодаруваврайтерВалерійКолор(нікZdesroy).Уроботи"подвійнедно"-це непростоголлівудськийкоміксовийгерой,алезвичайнийлікар,якийне поступаєтьсявкрутостікультперсонажу.Так,вінне літає,іуньогонемаєплаща.Алезатевінрятуєлюдськіжиття.

ІншиймуралцьогожхудожникаприсвяченийпереселенцямДонбасу:настінізображенадівчинкаіїїновийбудинок.Слоганпідмуралемговорить:"Будинок нетам,дети,адетеберозуміють".НаїїствореннявпершевУкраїнівиділилокоштиуправлінняу справахбіженцівООН.

new_image10_46

Суперменвбіломухалаті.Лікарірятуютьнашіжиттякожендень.

ОДЕСА І ПАРТІЯ В ШАХИ

НайкрутішиймуралОдеси,нанашпогляд,-робота"Довгапартія"(вонаж-"Тривала"),що займаєвесьторець5-поверховогожитлового будинку.Авторарт-об'єкта-художникзНовосибірськаМаратМорік.

"Мійбрат-доситьвідомийшахіст,такщошахименеоточувализдитинства.-кажеМорік.- З їх допомогоювсвоїйроботіянамагавсяпоказати,щовповсякденному життімичастовтомлюємосявідтривалихпереговорів,діалогів,відносин,суперечок.Іколипотрібноприйнятишвидкеіправильнерішення,цезробитине таквже й просто".

Саммуралхудожникстворювавприблизно10днів.Відсамоїжідеїдоїїреалізаціїпройшлоблизькочотирьохмісяців.ДоцьогомуралитакогомасштабувОдесі нестворювалися!

new_image14_12

Гравп'ятьповерхівбудинку.

new_image15_02

Марат заствореннямфрески.

ЩО ГОВОРЯТЬ ПРО РОБОТИ НА СТІНАХ

"З одногобоку,такийсплескінтересудостріт-артуне можеменене радувати.З іншого-засмучує,щоєі недужехорошіроботи,аінодіізовсімжахливі.Алещебільше-то,щовідвертопоганіроботисприймаютьсясуспільствомнаура!Цеговоритьпро,м'якокажучи, недужевисокий культурний рівеньпересічног громадянина",-стверджуєучасниквідомогодуетуInteresni KazkiВолодимирМанжос.

"Цедужепозитивнеявище.МипоказуємоКиївякрозвинене місто.Алевісторичній частинізнимитребабутидужеобережними:коженмуралповинен бути вписанийвконтекстівландшафт",-вважаєкуратормистецьких проектівВолодимирКадигроб.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти