Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.
Прийняти
Головна Сьогодні

Первинне медичне страхування: чи будуть українці лікуватися безкоштовно

Експерти попереджають, що приблизно півроку піде на укладання договорів між пацієнтами і лікарями, а також впровадженням ІТ-системи

Коштів із загальних податків на медстрахування в Україні просто не вистачить
Коштів із загальних податків на медстрахування в Україні просто не вистачить

З2017року Міністерствоохорони здоров'явводитьвУкраїніпервиннемедстрахування.Повністюперевестимедицинунастраховуформухочутьдо2020 року.Нуафінансуватипервинкубудутьздержбюджетузарахунокзагальнихподатків, не вводячиновихіне підвищуючистарих.Головнимивведеннямив 2017 роцістане укладеннязлікаремдоговорубезприв'язкидо місцяпроживанняівстановленнядержавоютарифузаодногопацієнта.

Договори з лікарями

Первинне медстрахування передбачає надання терапевтом, сімейним лікарем або педіатром безкоштовного раннього виявлення та діагностику захворювань. Платити лікарям буде Національна служба Здоров'я з держбюджету – в середньому виділять 210 грн за пацієнта на рік (для дітей і пенсіонерів передбачено підвищення коефіцієнтів). При цьому лікар зможе укласти не більше 2000 договорів з пацієнтами. Для цього кожен українець з 2017 року повинен вибрати собі сімейного лікаря, терапевта чи педіатра і скласти з ним договір на обсяг гарантованих медпослуг. Що буде входити в цей список, в Міністерстві ще не продумали.

0_637

Фото: Дніпро Час

"Заразфункціютерапевтачастовиконуєсампацієнтабойогознайомий,родич,якісаміпроводятьдіагностику,апотімлюдискаржатьсянаускладнення.Втакій системігрошійтимутьзапацієнтом,івінбудевибиратисобілікаря,втомучислізприватних,не залежновідмісцяреєстрації,аплатитибудедержава.Ніякихокремихфондівне створюєтьсядлявиключеннякорупційнихризиків",-розповідаєзаступникміністраохорони здоров'яПавлоКовтонюк.

Зайогословами,такасистемаповиннаполіпшитиякістьнаданнямедпослугнапервинномурівні,приякійпацієнтзможерозірватидоговірзлікарем,якщойогощосьне влаштовуватиме.

"Якщосімейнийлікарможевилікуватипацієнтасам,вінробитьце.Якщосімейнийлікарне можевилікувати-віннаправляєпацієнтадоспеціалізованого лікаря.Первиннадопомогаефективнопрацюєвсвітііпокриваєдо82%всіхмедичнихзвернень,вУкраїнідо сімейних лікарів,педіатрівітерапевтівзвертаютьсятількив20%випадків",-говоритьзаступник міністра.

Чому реформа може не спрацювати

Первиннестрахування,якепропонуєМіністерствоохорони здоров'я,за своєю суттю неєстрахуванням,авикликаєбільшезапитань,вважаютьексперти.РанішевУкраїнівжебулипілотнірегіони,депацієнтівприв'язувалидолікаря,алікаріотримувалихорошузарплатузаякіснуроботу.Алепроект неспрацював.Засловамипредставницігрупиохорони здоров'яреанімаційногопакетуреформЗоряниЧерненко,укомандиміністерстваєідея,аленемаєсистеми,якуможнавтілювати.

"На сьогодні обговорюється тільки ідея – це не рішення. Аналізуючи саму ідею, виникає багато питань. Наприклад, як будуть підписуватися договори, як можна буде поміняти лікаря. Адже сьогодні пацієнт і так може вибирати. Рішення – це, коли зрозуміло, що повинен по контрактом зробити лікар і за що отримати гроші. Як бути, якщо лікар, з яким укладено договори, єдиний в селі і раптом зламає ногу, хто буде приймати пацієнтів? У нас вже були пілотні регіони, дивно, що ця команда не враховує їх досвіду. Було обов'язкове прикріплення пацієнта до лікаря і все це провалилося. Більшість цих думках не нові і прописані у жодному документі за останніх 15 років. Вже не актуально поширювати цю ідею, пора давати конкретні процедури і втілювати їх", – зазначає Зоряна Черненко.

124_15_2014

Фото: kuzrab.ru

Алеє й іншіпричини,за якимивУкраїніпокинеможливовпровадитиефективне медичне страхування-внашійкраїнівеликийвідсотоксільськогонаселення,арозвиненікраїни,якіпропонуютьУкраїнісвоїмоделі,не маютьтакої кількостілюдейвселах.Заостанні25роківвселахлікарнітількизакривали.ЗасловамивідповідальногосекретарярадиНаціональноїмедичноїпалатиУкраїниСергіяКравченка,ідеяМОЗнічогоспільного зістрахуваннямне має.Аголовне,вУкраїнізаразнеможливоввестимедичне страхування.

"Головневмедстрахуванні-цепокриттяризиківу страхових випадках.Страховимвипадкомєзахворювання.Раннядіагностиказахворюваньіоплаталікарямтарифузалюдини-це нестрахування.Впринципі-цете ж саме,щоєвУкраїніостанні25років:українцівибираютьсамілікаря,лікаріотримуютьзарплатизбюджету.Засадмедстрахуваннявцьомувзагалінемає",-кажемедик.

Зайогословами,коштівіз загальнихподатківнамедстрахуваннявУкраїніпростоне вистачить,оскількиУкраїналідируєза захворюваністю і смертністю.Експертзазначає,Україніне підходятьмоделістрахуваннярозвиненихкраїн,десільськенаселеннястановить3-5%відзагального,тодіяквУкраїні-40%.За25роківвселахзнищеніполіклінікиілікарні,жителямсілпросто небудеякреалізуватисвоєстраховеправо.

"Принципсолідарногострахування,колинаселенняплатитьвідсотоксвогодоходу,апотімгрошірівномірнорозподіляються,унасне спрацює.Українанапершомумісціпозахворюваностітасмертності.Виходить,щогрошімизібратиможемо,аленавсіхїхне вистачить.Аза законодавствомдержавніінституції неможутькапіталізуватизібранікошти.Тобто,немаєможливості,щобгрошізароблялигроші,апотімлікувалилюдей",-говоритьСергійКравченко.

Рішення проблеми неефективних лікарень і лікарів

Главаблагодійноїорганізації"ПацієнтиУкраїни"ОльгаСтефанишинавважає,щохочісистемареформуванняохорони здоров'яне зовсімясна,алеєправильнінапрямки-грошіповиннійтизапацієнтом,анеефективнісистеми-ліквідовані.

"Впринципі,цяформаправильнаіосновнийпозитивниймомент-вонаприберевсінеефективнісистеми,якіунаспрацюють:неефективнілікарні,неефективнихлікарів.Заразвониправильниміприроднимспособомнамагаютьсяспрямувати кошти,туди,девонипрацюють.Тобтопацієнтбудейтидолікарязможливістюйоговибирати-ценайважливіше.Ілікарбудеотримуватизарплату,якщопацієнтзадоволениййогопослугами",-зазначаєОльгаСтефанишина.

345609

Фото: С. Ніколаєв, Сегодня

Главаблагодійноїорганізаціїзвернулаувагунате,щоМіністерство охорони здоров'ячомусьрозділилореформупервинногострахуванняіреімбурсації-відшкодуваннядержавоюкоштівнаселеннюзапокупкупрепаратів.

"Єзаяви,щопопервинцібудутьвидаватисявсебезкоштовнілікиіцете,щодужепотрібнолюдям,оскільки80%українцівне можутькупитибазовіліки.Пацієнт,отримавширецепт,йдеваптекуіотримуєїхбезкоштовно.Алезаразмине розуміємо,якцясистемабудепрацювати,практичнонемаєніякихдокументів,якіпоказуютьцюсистему.Єризик,щопацієнтзновувиявитьсябезжиттєвоважливихпрепаратів",-говоритьОльгаСтефанишина.

З 1 січняпервиннестрахуванняне запрацює.Засловами заступника міністраПавлаКовтонюка,приблизнопіврокупідена укладання договорівміжпацієнтамиілікарями,атакожвпровадженнямIT-системи.Томупо-справжньомупервиннемедстрахуваннямає запрацюватив другійполовиніроку.ПіслячоговМіністерствіобіцяютьввестистрахуванняінаспеціалізованумедицину.

Читайте найважливіші новини в Telegram, а також дивіться цікаві інтерв'ю на нашому YouTube-каналі.

Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів