Головна Сьогодні

Куди податися: хто в Україні заробляє найбільше

Високою, як кажуть hr-експерти, вважається зарплата більше 10 тисяч гривень, в той час як українці хочуть заробляти від 20 тисяч

Найнижчі зарплати в Тернопільській області. Фото: c2n.me
Найнижчі зарплати в Тернопільській області.
Фото: c2n.me

ВУкраїнісереднязаробітнаплатаодназ найнижчихвЄвропі.У тойчасяквБілорусісередньоювважаєтьсязарплатав450доларів,великачастинаукраїнців,за данимиДержстату,отримуютьзарплатуменше200доларів.Сайт"Сегодня.ua"з'ясовував,хтовУкраїніотримуєнайбільшізарплатиіякзнайтивисокооплачувануроботу.

Ситуаціянаринкупраці:скількизаробляютьукраїнці

ВУкраїні,за данимиДержавноїслужбистатистики,середнязарплатанаближаєтьсядо5тисячамгривень.Так,в травні українцям платили 4 тисячі 984 гривні.Найбільшезаробляютьв авіаційному транспорті (близько25 тисячгривень),анайменше-листоноші і медики(2700 і3070гривеньвідповідно).

Прицьомув 13 областях України середній заробіток не досягає і 4 тисяч гривень.НайменшезаробляютьуТернопільськійобласті.Тутсереднязарплатаперебуваєнарівні3 259гривень,анайбільшевКиєві-7879гривень.

0101_01

За данимипорталу Work.ua, найвищі зарплати пропонують керівникам вищої ланки(від 14 тисяч гривень),надругомумісціріелтори(8976гривень),аслідомзанимиIT-шники(всередньомувонизаробляють8 тисячгривень).

HR-експерт Олександр Білоус пояснює: реальна зарплата керівників вищої ланки може досягати і 100 тисяч гривень, проте багато роботодавців частина грошей виплачують "в конвертах". Наприклад, на даний момент все ще актуальна вакансія директора провадження у рибопереробки в місті Бобринець Кіровоградської області. Щомісячна зарплат – 100 тисяч гривень. Кваліфіковані IT-шники, за словами Олександра Білоуса, можуть заробляти від 800 до 2000 доларів (20 – 50 тисяч гривень). Високою, за словами експерта, в Україні вважається зарплатат від 10 тисяч гривень.

Якзнайтивисокооплачувануроботу:порадиексперта

Вивчити англійську мову.ОлександрБілоуспояснює,українськийбізнеснамагаєтьсязайнятисвоюнішунаміжнароднихринках,крімтого,багатокомплектуючідоводитьсязакуповуватизакордоном,авсі міжнародніпереговориведутьсяанглійською мовою."Звичайно,ябпорадиввивчити англійську,ащекращеопануватиділову англійську",-говоритьексперт.

Закінчитипрестижний ВНЗ.Засловамиексперта,вищаекономічна освітадозволитьпотенційнимпретендентампретендуватинакерівніпосадивбізнесі.Крімтого,навчаннянеобхіднопостійнопродовжувати(за допомогоюбізнес-шкіл,освітніхпрограм).

Статиекспертомвсвоїйсфері. "Першаробота небудезгіднимзаробітком.Потрібноне боятисяпочинатизмалого.Головне-ставитисобіцілі і досягатиїхреалізації.Ябпорадив,наприклад,інженеру,першніжпретендуватинапосадуголовногоінженера,статистаршимінженером,провіднимфахівцем,домогтисямаленькихуспіхів,реалізуватипроект.Авжепотімшукатисобікерівнупосаду.Цеповиненбутидосвідвід5років,вцей часпотрібнодужеактивновчитися,статикращимвсвоємувідділі,департаменті",-розповідаєОлександрБілоус.

Знайтисвоюнішу.HR-експертупевнений:длятого,щоботримувативисокузарплату,потрібнознайтисферудіяльності,якабудене тількиприноситизадоволення,а йматиперспективинаукраїнськомуринку.Згідно з прогнозомМінекономікидо 2018-гороку,наринкупрацібудезростатипопитнапрофесіоналівусферіінформаціїтателекомунікації,інженерів.

Скількизаробляютьчиновники

Посадовіокладичиновниківз 1 травнязрослина10%.Їхзарплатипідвищилизгідно з новим закономпро державну службу.Так,окладидержслужбовцівповинніскласти:ворганахцентральногорівня-від 3,6 до 12 тисяч гривень,вобластях-від 2,5 до 10 тисяч гривень,анарайонномурівні – від 1,7 до 8,6 тисяч гривень.

HR-експертОлександрБілоуспояснює:у"бюджетників"темпизростаннязарплатзавждибудуть нижчими,ніжуприватномусекторі:підприємцінамагаютьсяутримуватиконкурентоспроможнийрівеньзарплат,апереддержорганамитаке завдання не стоїть.

"Приватнийсекторживеза законамиринку.Якщоспівробітниккомпаніїотримуєменше,ніжплатятьуконкурента-вінзавждибудезамислюватисяпро те,щобзмінитиробочемісце.Якпоказуютьдослідження,найчастішеукраїнцізмінюютьроботусамечерезнизький рівеньзарплат.Убюджетномусекторізакониринкуне працюють",-пояснюєексперт.

Позазаконівринкупрацізрослиізарплатиупарламентаріїв.Всьогозаодинмісяцьзарплати нардепів підняли в три рази.ЗацеукраїнськіполітикиповиннібутивдячніВолодимируГройсману,якийпередвідходомвКабмінпіднявзарплатипарламентаріямз 6400до 17650 гривень.

chin_oligarh_1

Фото: vseanekdotu.ru

Вже 5травня Кабмінпіднявзарплатисекретарямірадникам(патронатної служби)президента,спікера,йогопершогозаступника ізаступника,адміністраціїпрезидента,апаратуРНБО,прем'єр-міністрата іншихдержорганів.Так,радникпрезидента,прес-секретаріуповноваженіпрезидентаотримуютьокладвсумі9477гривень.ОкладкерівникасекретаріатуголовиВерховноїРадистановить9046гривень.Прес-секретаря,першогопомічникаспікерапарламенту-7754-8529гривень.

Другийетаппідвищеннясоціальнихстандартів(аразомзтимізарплат"бюджетників")заплановановгрудні.Попередньопередбачалося,щозарплатиіпенсії зростутьна6%,аленедавноуряд заявивпро планипідвищитиїхна10%.

Хтозчиновниківотримуютьнайбільшізарплати:

  • 1 мільйон гривеньглаваправлінняУкрнафти
  • 400 тисяч гривень – главаУкргазвидобуванняОлегПрохоренко
  • 100 тисяч гривень – главаНацполіцііХатіяДеконаїдзе
  • 146 тисяч гривеньглаваНацбанкуВікторіяГонтарєва
Українціхочутьзаробляти20 тисячгривень

Згідно з опитуваннямМіжнародногокадровогопорталу hh.ua, зарадивисокооплачуваноїроботиукраїнціготовінавітьвиїхатизакордон,працюватиза ненормованимграфікомізалишатисянаненависній роботі.

Опитуванняпроводиливсічніпоточногороку.Уньомувзяли участь 3282респондентазрізнихрегіонівУкраїни.Врезультаті,чвертьопитанихназвалигідною зарплатоюв20 тисяч гривеньі неменше.П'ятачастинахотілибзаробляти неменше30 тисячгривень.

Істількижукраїнцівоцінюютьгідне життя в 50 тисяч гривень щомісячного доходу.Примітно,щосередофіснихспівробітниківпопадаєтьсянавітьневеликий відсотоктих,длякогогідне життяпочинаєтьсявід100 тисячгривеньна місяцьібільше.

Іншіжреспондентивиявилися скромнішими:одинз8опитанихготовийзадовольнятисязарплатоюв15 тисячгривень,аодинз9вважаєдостатньоюсумув10 тисячгривень.Прицьомутількидвоєз100опитанихназвалигідноюзарплатуврозмірі5 тисячгривень.

Крімтого,за данимиhh.ua,троєзп'ятиопитаних,щоботримативисокооплачувануроботу,готовівиїхативіншукраїну.У тойжечасбільшеполовинизгодніпрацюватиненормованийробочийдень.Тодіяккожентретій-четвертийофіснийпрацівникбудезайматисясправою,доякою байдужий,акоженшостийтерпітибудь-якітруднощіабопрацюватибезвихідних.

Такожвкадровомуагентствірозповіли,щоодинз12опитанихзарадигарногозаробіткуготовийпрацювативіншомуколективі,жертвуватиособистимчасом,дозвіллямінастроєм.

Відзначимо, в цьому році Фонд Ріната Ахметова і Медіа Група Україна оголосили про спільну гуманітарної ініціативи "Наставництво". Статистика показує, що дітей старше 12 років практично не всиновлюють, оскільки сім'ї віддають перевагу більш маленьким дітям. У зв'язку з цим підлітки, як пояснюють ініціатори проекту, виходять у самостійне життя абсолютно не адаптованими. Метою ініціативи – підготовка до самостійного життя дітей-сиріт, які перебувають в інтернатах і дитячих будинках і після їх виходу з установ, через наставництво.

Врамкахпроекту"Наставництво"сайт"Сегодня.ua"розповістьпро найцікавішіпрофесіївУкраїнітаситуаціюнаринкупраці.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
Джерело: Сьогодні

Новини партнерів

Популярні статті

Новини партнерів

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти