Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

"ДНР" сама не виживе, за використанням важкої артилерії стежитимуть, а тепло взимку буде – про що розповів в інтерв'ю Порошенко

18 жовтня 2014, 23:24

Віра Холмогорова

Основні заяви глави української держави в інтерв'ю центральним каналам

Петро Порошенко поділився з журналістами подроби

Петро Порошенко поділився з журналістами подроби

ПрезидентУкраїниПетроПорошенкопісляповерненнязсамітувМіланіввечерівсуботудавінтерв'юцентральним українськимтелеканалам.Левовачасткарозмови,природно,навколо самітуі будувалася-гарантрозповів,які самедомовленості булидосягнуті, запевнив,що всі сторонинавітьпрезидентРФВолодимирПутін)зійшлисянанеобхідності дотриманнямінськихдомовленостей,атакож домовилисящодо газу-азначить,тепловоселях українцівз'явиться.

Розповівгарантіте, якпройдутьвиборинаДонбасі, чомунезавиднадолятерористів з"ДНР",хто насправдіштурмуєдонецькийаеропорті чомуу насвкраїнітакчастоміняютьсяміністриоборони.

МИР. ПершимділомПетроПорошенкозапевнив,що всі завданняукраїнськоїделегаціїнапереговорахвМіланібуливиконані.

"Українаприїхалатудиз дужеважливою метою- нампотрібно було зберегтимир.Ні вякому разіне датиможливістьпереглянутиМінськідомовленості істалий мирнийпроцес",-сказаввін.

За словами Порошенкапро готовністьдотримуватисядомовленостізаявив іпрезидентРФВолодимирПутін:"Всі учасникиконсультаційзаявилипро те,щонашмирнийплан,український,Мінськідокументи,включаючи іпротокол,імеморандум,є базовими,напідставі якогомипродовжуємоподальшікроки".

Такожпрезидентповідомив,щопід час зустрічей уМіланієвропейськілідерипродемонструвалиповнупідтримкуУкраїні.

"Насьогоднішнійденьє твердаі чіткапозиція,щобезреальногопрогресу,стійкого миру, виконаннявсіх пунктівМінськогомеморандумупитання про зняттясанкційстояти небуде.ЄвропейськийСоюзпродемонстрував,що єєдністьвсерединіЄС ісолідарністьзУкраїною",-підкресливПорошенко.

ГАЗ. Щеодна ключовазаява- досягненнядомовленостейщодо газу.Відповідаючинапряме запитанняжурналістів, чи отримаютьукраїнціцієї зимитепло,відповідь булаоднозначною: "Так".

"За підсумкамиконсультаційяможусказати -Українабуде згазом,Українабуде зтеплом.Це-підсумоквчорашніхдомовленостей.Аленаумовахзахисту українськихнаціональнихінтересів ",-сказавПорошенко.

За словамиглавидержави,позиціяУкраїниполягалав тому,щоб цінадля літастановила325долзатисячукубометрів,і 385дол-длязими.Російськасторонавідстоювалаціну385долзатисячукубометрівнавесьрік.Врезультатідомовилисядо31 березня 2015вирішенозафіксувати"зимову" ціну.

"ДНР". ДомовилисявМіланіі про те,що "фейкові"виборив "ДНР",запланованінапочаток листопаданікимне будуть визнані- навітьРосією.

Реклама

"Такзваніфейковівибори,другоголистопада абовіншийдень,якщовони проводятьсяне у відповідностіз українськимзаконодавством,бездотриманнярежиму припиненнявогню,безміжнароднихспостерігачів неможуть іне будуть визнаніжодним зучасниківконсультацій", – повідомив він,додавши,щоілюдинаДонбасівцьомунелегітимномуплебісцитіучасті братине будуть.

ОкремозупинивсяПетроПорошенконадолю "ДНР": "Самі цітериторіїне виживуть",-зазначиввін.

"У насє два шляхи: шляхперший – мивиконуємомінськідомовленості,встановлюємомир,забезпечуємовибори іпочинаємополітичнийдіалог... Другий-це шляхвнікуди.Не тому,що це вінне подобаєтьсяУкраїна,чи Європіабо навітьсвіту.Просто тому,що у цихрегіонівнемає ресурсіввижитисамостійно.80% промисловогопотенціалунацихтериторіяхне працюютьі небудутьпрацювати, тому щотериторіїнікимне будуть визнані, томупостачати(товари- ред.)нікому",- вважаєпрезидент.

У зв'язкуз цим,віндодав,щоУкраїнавиграєвкінцевомупідсумку,такякнацихтериторіяхтеж живутьукраїнці,проте це питаннявимагає часу ісил.

"Військовогошляхи вирішенняконфлікту немає.Мибудемозавойовуватидовірулюдей- так,якце зробленонатериторіях,звільненихвідокупації",-резюмувавПорошенко.

ВИБОРИ.Окремозупинивсяпрезидентінапитаннінаближення парламентськихвиборів.Заявивши,причому,що навітьнезважаючина те,що голосуваннящене відбулися,вінвжедавзадачусвоїй політичній силізайнятипитаннямформуваннякоаліції.

"Явжедав завданнясвоїй політичній силіпідготуватипроекткоаліційної угоди,де були бпозначенічіткіпринципита критерії,длячогомистворюємокоаліцію... Якщо мисформуємокоаліціюполітичнихсил,що базуютьсяна європейськійінтеграції, "Стратегіїреформ-2020", швидкому та ефективномувпровадженнісудовоїреформи,боротьбі зкорупцією,запровадженнісприятливогоінвестиційногоклімату,і тихречах,безякихУкраїнане виживе,то- ласкавопросимоі спільноформуватикоманду",-зазначивпрезидент.

В тренді
Рада спробує звільнити Ємця та Уманського і призначити нових міністрів

Прицьомувінпідкреслив неприйнятністьпрактики,коли"коаліціястворюється тількидлядерибанупосад".

Порошенкододав,що партіяготовадо консультаційза коаліційною угодою,і висловивупевненість,щопіслявиборівВерховноїРадиконсультаціїбудутькороткими,щоб якнайшвидшесформуватиКабінетМіністрів.

"ГРАДи".Щеодне досягненняміланськихпереговорів- впровадженняспеціальної системи,якабудестежитизавикористанням важкоїартилерії.

За словамипрезидента,на зустрічівМіланітакож вдалосядомовитисяпро постачанняспеціального обладнання -станційконтрбатарейноїборотьби,яківідстежують,звідкиведетьсявогонь."Як тількилунаєпершийпостріл,ОБСЄ таоператоривідразу визначають,звідкивінбув-азимут,дальність,точканакарті", – заявив ПетроПорошенко.Ці станціїбудуть розміщенів15або17найбільшнебезпечнихпунктахібудутьспільновикористовуватисяОБСЄ,українцямита росіянами.Радіусдіїстанційстановитьблизько45км.

Реклама

За словами Порошенка,заразрозробляєтьсямеханізмреалізаціїмирнихдомовленостей."Як забезпечитирежим припиненнявогню,щобпо насне стріляли?Як забезпечитибуфернузону?Якзабезпечити відведеннятехніки?Якздійснитиобмінзаручниками?",-сказавпрезидент.

АЕРОПОРТ.ПетроПорошенкозазначивзазначив,що захистдонецькогоаеропорту-це принциповапозиціяУкраїни.

"Сотнібойовиків,більшістьз якихвстанінаркотичногодурману,йдутьнаштурм(донецькогоаеропорту).Вони нічогобільше не можутьробити,окрім якстрілятиі вбивати.І ми їхповиннізупинити",-заявивпрезидент.

Прицьому українськівійськабули відведеніз 3 або4сілміжГорлівкоюта Донецьком."Але тільки тому,щосклалася реальназагроза оточення",-сказавПорошенко.

МІНОБОРОНИ.Поцікавилисяжурналістиу президентаі про те,чому унастакчастоміняютьсяміністриоборони.Порошенкозапевнив:змінюються завдання- змінюютьсяілюди,і нічогодивноговзмініВалеріяГелетеянаСтепанаПолтораканемає.

"Українськаарміябулавдужескладній ситуації.Нампотрібно булопідняти бойовийдух.Нампотрібнобуло забезпечитинаступальніопераціїі зламатистратегіюпротивника.До жовтняцізавдання буливиконані.Після підписаннямінськогопротоколупередзбройнимисиламистоятькардинальноінші завдання",-сказавпрезидент.

За словами Порошенка,серед цихзавдань -координаціяНацгвардіїіармії, забезпеченнялогістики,стратегії,роботизволонтерами.

"Мизнаходимооптимальнулюдину,воптимальний час",-резюмуваввін.

СТРОКОВИКИ.ПрезидентУкраїниПетроПорошенкозаявив іпро те,що наступного тижнявінпідпишеуказпро демобілізаціювійськовослужбовцівстроковоїслужби,які матимутьбажання служитиза контрактом.

підготувавуказі віннаступного тижнябуде оприлюднений-будуть демобілізованівсі ті,хтобажаєзаписатисянаконтрактнуслужбу",-сказаввін.

"Солдатистроковоїслужбибудуть демобілізовані",-підкресливглавадержави.

УКРАЇНА — ЄДИНА.У фіналі жпрезидентзапевнивсвоїхспіврозмовників,що незважаючи нінащотериторіальнацілісністьУкраїнибудезбережена.

"Ми нікомусвою державуне віддамо.Не важливохтоце буде -це будутьсепаратисти,абоце будерегулярнаарміяіншої держави.Іяякпрезидент,цегарантую",-сказавПетроПорошенко.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...