Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Люстрація судової системи: КС може рекомендувати переписати закон, а прихильники очищення влади говорять про саботаж

19 листопада 2014, 07:45

Крістіна Зеленюк , Дар`я Нинько

На думку ряду представників судової системи, деякі пункти люстраційного закону є антиконституційними

КС перевірить норми закону про люстрацію на відп

КС перевірить норми закону про люстрацію на відп

Конституційнийсудможе рекомендуватиВРпереписатизаконпро люстрацію.Звернутисяв одинз вищихорганівФемідивирішилисудді Верховного суду.На їхню думку, нормизакону, що регулюютьзвільненнянечистихнарукусуддів,суперечатьОсновному закону.Нарозгляд справиможе піти2-3 місяці.АпокивКС неговорять, колиприступлятьдо слухань,громадські діячітаавтори законуб'ють на сполох:на їхню думку, працівникиФемідипросто нехочуть проходитилюстрацію іпозбавлятися своїхмісць.Пленум

РекламаУ понеділоквЗСУпройшовпленум, підсумком якогостало зверненнядо КС з вимогоюроз'яснитидеякі норми законупро люстрацію.За словами головиЯрославаРоманюканорми, що гарантуютьнезалежність суддів,не відповідаютьКонституції.Але іншісудді ВСУйогодумку не розділяють.За словамиІвана Шицького, зверненнявКСможна трактувати як"залученняЗСУвполітичну діяльність".

  Таквважає ічленГромадської ради з питаньлюстраціїприМін'юстіКарлВолох: "ЯвиступавнапленуміВСУупонеділок.З усіхнормзакону, якиминезадоволенісудді,ми погодилисятількиз одного.Все інше- спробасаботажу іпідривузакону".

Він пояснивСегодня.ua, що за закономсуддів,на відміну відчиновників ісиловиків,звільняють неза роботуприрежиміЯнуковича."Суддівзвільняють задії (завинесені рішення- Авт.).Це питанняпотребує вивченнявсуді вищоїінстанції,щоне прописановзаконі.Але мидумали, що цесамо собою зрозуміло,такякВища рада юстиціїприймає рішенняпро звільнення судді.Ми цевизнаємоі готовівиправити.АлеВСУнаша пропозиція невлаштувало,і вони звернулисявКС".

На думку одного завторів закону, кандидатавнардепи від"Самопомочі"Єгора Соболєва, судовасистемапростопротивитьсяочищенню.Крапку взаплутаній історіїсподіваютьсяпоставитина зустрічігромадських діячівтаавторів законузпрезидентом,яка відбудетьсядо кінця тижня.Але вже заразвБППзаспокоюють, щопро скасування законуне йдеться."Законє, і вінповинен виконуватися.Судді можутьзвернутися ізапитати думкуКС.У ційпроцедурі непередбачено скасуваннянормзакону",- заявивчленБППРостиславПавленко.

Політолог ВолодимирФесенконазиває рішенняпленуму Верховного Судуфатальноюпомилкою, якасталася тому, що рішення булоприйнятобезаналізу політичноїситуаціїта без урахуваннясуспільного запитуналюстрацію."На мій поглядце фатальнаполітична помилкакерівництваВерховногоСуду.Ця помилкаяк рішенняпро розгінстудентськогоМайдану ",- вважає політолог.

"Люстраціюне скасують,аосьпроблемуВерховного Суду,потімКонституційного Судуі більшої частинисудового корпусубудутьвирішувати", -припускає він.

Рішенняпленумувикликаломасове обуренняекспертів, громадськихактивістів, політиків, підкресливФесенко."У підсумкугромадський тискнановий парламент інакерівництво країни,щобшвидше розібратисяз судовоюсистемою, щоблюстраціязараз почаласясаме зсудової системи- це тискрізко зростає", – сказаввін.

Експерт припускає, щонедосконалість законупро люстраціюбудутьпереглядатися й корегуватисявмайбутньому,азаразрішенняпленумулише прискоритьпроцесйого реалізації.

"Якщо Конституційнийсудповторить помилкуВерховногоСуду... цетільки прискоритьконституційні зміни.Вконституційних змінахбудежорсткеположенняпорадикальноїреконструкціїсудової системи, кадровоїреконструкції, насамперед,а неструктурної", – додавФесенко.Розвідка таоборонаВідзначимо, щозвернулисявКСне тількисудді,а йкерівництво Службизовнішньої розвідки.Привсіхпозитивнихмоментах, що містятьсявзаконіпро люстрацію, він можеболяче вдаритипокерівникамі співробітникамсиловихструктур,винаяких полягаєлише в тому, що вонислужилиі працювалиприЯнуковичі.Про цеСегодня.uaрозповіливСЗР.

"На розглядіколегії суддівКСзнаходитьсяконституційне поданняглави СЗР, де вінпросить роз'яснитизастосуваннянормзакону, – повідомиводинз представниківцентральногоапаратувідомства.-Незрозуміло,керівникияких структурнихпідрозділівпідпадають під дію закону.До того ж, після заміниглави СЗРнавесні2014-гоповністюоновили складзаступників головита керівниківосновнихдепартаментів, управліньцентральногоапаратута їх заступників.За 8місяцівпозбулися посад249співробітників, у томучислі 59-керівної ланки.На їх місцебули призначенінові кадриз резерву.Тепер,відповідно до нормизаконупро очищеннявлади,їх тежпотрібно змінювати,оскільки працюваливонипри колишньомупрезиденті.Ця піснягарна, починайспочатку ...".

Старшийофіцервважає, щоформальний підхідпринесетільки шкодунацбезпеки,оскільки мовайде про людей, чийдосвід і знанняважко переоцінити:"Хтосьдовгий часпрацював за кордоном, здобуваючивінтересах державиважливу інформацію, хтосьзарекомендував себепрекрасниманалітикомвцентрі,і зараз вониможуть опинитися на вулиці, азамінитиїх ніким.Такікадривирощуютьсяроками,це золотийзапасСлужби, ірозкидатисяїмбезглуздо".

У Міноборонипід жорналюстраціївже потрапиликілька високопоставленихвоєначальників- заступник міністраз питань євроінтеграціїІгорКабаненко, першийзаступник начальника ГенштабуГеннадій Воробйов, першийзаступник командувачаСухопутними військамиСергійБессараб, першийзаступник командуючого Повітрянимисилами(ВС)СергійДроздов,начальникштабу ЗСАртурАртеменко, головний інспекторЗСМиколаПетрушенко.

"МіністрСтепанПівторакініціювавтакож звільненняВерховним головнокомандувачемЗСУ -президентомзвільненняіз займаних посадкомандуючихПовітрянимисиламиЮріяБайдакаіСухопутними військамиАнатоліяПушнякова, – повідомивспікерпрес-служби МіноборониБогданСеник.-За дорученням міністравзаконвнесені серйозніпоправки, які б допомоглизберегтивисокопрофесійні кадриорганів військового управлінняоперативно-стратегічного рівня, що дуже важливовнинішній періодреальнихвикликів і загроз, – зазначивСеник.-Вимоги законуповинні торкнутисятількитих, чияпровина доведена".Післялюстрації

В тренді
Мер-"бандит" Бондаренко проти президента Зеленського: всі подробиці конфлікту

РекламаНезважаючина те, щопоголовна більшістьлюстрованихчиновниківвжесудиться, вважаючисвоє звільнення незаконним, деяківирішилине обтяжувати себецим івже знайшлиіншу роботу.

"Кількамоїх колег,які до недавнього часупрацюваливпрокуратурі, знайшлинову роботу.Наприклад,вюридичнихвідділахбанків.Якщоу тих, хтобувнапенсії,заразє кошти, томолодіскладніше.Втім,про пенсіонерівзнаю,що мають намірвигратисуд, апотімзвільнитися зГПУ,щобнавідпочинокпіти зчистимім'ям", -розповів один злюстрованихиспівробітниківгенпрокуратури.

У МВСповідомили,що їмз працевлаштуваннямлегше:"Якщо нашіколишні співробітникине виграютьсуди,тодеякі знихмають намірпіти на роботувслужбубезпеки комерційнихорганізацій".ІноземнийдосвідГрузіювважають "антикорупційниметалоном".Причинацього -рядвідносно простихреформ.Перша -"принципєдиного вікна"длявсіхдержслужб.У Будинкуюстиціїможнаотриматидокументи,укластиірозірвати шлюб,відкрити фірмуі так далі.Друга -реформаМВС.Штатполіціїі дорожніхінспекторівоновилина 85%і скоротиливкілька разів.Скасувалимедогляд ітехогляддляотримання водійськихправ (кілька десятків доларівмита,іспит -і вониваші).Спростилиіпроцедуруреєстраціїавто -вона займаєдо півгодини(асервіснеагентствоМВСпрацює 24години на добу).Крімтого, скасувалисанепідемнагляді пожежнуінспекцію.Ачиновникисталиотримувати гіднузарплату.

Хорватіявже рік яквступилавЄС.Однимз головних плюсівцьогостала "детінізація економіки", – зокрема,вбудь-якому закладі,де щосьпродають абонадаютьпослуги, з'явивсякасовий апарат,безпосередньопідключений до мережіподаткового органу.Але, в цілому, боротьба з корупцієювкраїні -заслугаЄвросоюзу.Чиновникиз Єврокомісіїстворили спеціальнунаглядову раду зХорватії,якадавала рекомендаціїі спостерігала зароботою уряду.

 

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...