По копійці на армію: люди віддають останні 300 гривень, а бронежилети з ЄС переправляють "мурахи"

За час військових дій громадські працівники зі Львова відправили на Схід п'ять тисяч касок і бронежилетів, а також велика кількість продовольства

Після початкуантитерористичноїопераціянаСходіу Львовістався спалах громадської активності: усупермаркетахволонтеризвізкамизбираютьпродуктидлябійцівукраїнськоїармії,черезукраїнсько-польський кордондобровольці"насобі"переносятькаскиібронежилети,анайвідчайдушнішіособистоперевозятьзібранудопомогувДонбас.Сегодня.uaпообщаласьз одним ізтакихактивістівСергіємДзядиком,якийнедавноповернувсяз Луганськоїобласті,алепродовжуєзбиратибагатотоннібагажі,щобвідправитисятуди знову.

Зайвий мільйон

Реклама

Із СергіємДзядикмизустрілисявофісі громадськоїорганізації "Народнасамооборона",де зараздислокуєтьсяспеціально створенийдляпотреб армії"Центр забезпечення".У невеликійкімнаті,замістьфаксів тапринтерів,все заваленоспецзасобами,продуктами,сигаретами,миломімайкамикольору"хакі".Людиснуютьтуди-сюди:хтось приноситькавута печиво,інші приходятьзакаскоюабобронежилетом.Шум-яку вулику."Та ви недивуйтеся,-каже32-річнийактивіст,- у насзавждитак,авсепочалося зтого,що ми незнали,кудиподітимільйон".

img_0003

Сергій Дзядик. Фото: Т.Самотий

Реклама

За словамиСергія,під час Майданувін і йогосоратникизаймалисявідправкоюлюдейвКиїв.Були налагодженіконтакти зперевізниками,атакожстворенакасаз пожертвувань,вякійпіслямайданівськихподійбільшемільйонагривень.

"Головнимдлянасбуло -правильнорозпорядитьсягрошима.Спочатку михотіливіддатиїхсім'ямзагиблихнаМайдані,алеїмвзялосядопомагатидержава.АколинаСходірозгорілисябойовідії,мивирішиливитратитисвій мільйонвзахиснізасобидляармії,якабулаабсолютно"голої",-каже Сергій.

Хлопці почализакуповуватибронежилетивЄвропіі продаватиїхза собівартістюспонсорамукраїнськоїармії,якихзнаходилисередбізнесменіві політиків.Навирученігрошіволонтерикупувалинові партії"броні"та амуніціїдляукраїнськихсолдат.

"Прокручуючизалишивсямільйонкілька разівпоспіль,мидопомоглиарміїнасуму понад шістьмільйонівгривень.У наскожна людинаможекупити собібронежилетза закупівельноюєвропейською ціноюі несумніватисяв його якості",- міркуєактивіст
.

Про "мурах" іволонтерів

Переносити"броню"насобічерезукраїнсько-польський кордон-це другафішка, придуманаактивістами.За законамиЄС,українськігромадяни неможутькупувативЄвропібронежилетиікаскицілимипартіями,аледозволяєтьсяодинкомплектна людину"длясамозахисту".

"Людейз візами,готовихпішкиперетинатиукраїнсько-польський кордон,мизнайшли черезсоцмережі,контактиперевізників,готовихвозитидобровольцівдо кордону,залишалисящез Майдану.Врезультаті,післядекількохвилазокнакордоннаші "мурахи"перенеслинасобівУкраїнубільшеп'ятитисячбронежилетівішоломів",-розповідаєСергій.

Ще,за словамиДзядика,організація намагаєтьсяотриматичотири тисячікасокз Канади,алепоки сторонидомовляютьсяпро ціну ішляхахперевезення.

"ВЄвропікасокмайже незалишилося.Миоб'їжджаємобагатокраїн.РанішеринокспецзасобіввиходивтількинаАфрику,ікаскакоштувалаблизько30євро.АколивУкраїніпочаласяАТО,цінивирослимайжевдварази:каска70,бронежилет-200євро.Іце щенайдешевші",-розповідаєнашспіврозмовник.

Щобзабезпечитиарміюпродуктамиімедикаментами,активістиствориливолонтерськумережувнайбільш відвідуванихсупермаркетахЛьвова.

"Мипоставилинашихлюдейзі спискаминеобхіднихдляарміїречей.Рядовийпокупець, купуючипродуктисобі,відразужможепередатидещо дляарміївокремуповозку.За тижденьнамвдавалосязібратидо 15тоннпродовольства:консерви,цукор,чай,сигарети,шкарпетки,майки,милота інше.Все,крімалкоголю.Такожнафронтідуже потрібнімедикаментиівода",-розповідаєактивіст
.

Реклама

img_0011img_0016

За тижденьволонтерамвдаєтьсязбирати до15тоннпродовольства. Фото: Т.Самотий

Однакгрошейволонтерамактивістиорганізаціїзбиратине довіряють."Ми всюдизалишаємобанківськіреквізити-переводятьнебагато,алеїх вистачає,щоб вирішувати питаннязпоїздкамидо Донбасуі Європу.Пожертвування вящикинамагаємося незбирати- нереальноконтролювати400волонтерів.Зарплату наснемає- цегромадське формування",-кажеДзядик.

Чомуплачутьсолдати,і що їмпотрібновпершучергу

ЛьвівськіволонтеривжечотириразивиїжджалинаСхід,переправляючитудидесяткитоннбагажудляармії.

"Зазвичай,звійськової бази,яказнаходитьсявтилу,мивиїжджаємовсторонуЛуганська,люди -намікроавтобусі,продовольство-навійськових "Уралах" іфурі,яку подаруваварміїльвівськийбізнесмен.Потімзустрічаємосяз озброєнимконвоємірухаємосядо місцядислокаціїоднієї звійськовихбригад",-продовжує Сергій.

Коли активістиприбуваютьдо бійціввзоніАТО,останніприймають допомогуівісточкуз домузі сльозаминаочах:"Дітиодного зльвівськихсадочківпередавалидлясолдатбільшестамалюнків.Тамнічого особливого,просто- сонце,квіти,чоловічкивукраїнській формі.Але,ви неповірите,вониплакали,відразукожензгадувавпро будинок,про своїх дітокі нестримувалисліз.Більше всього на світісолдатихочутьдодому,алебезперемогиповертатисяне бажають.ОдинбоєцьАндрійзі Львовазізнався: "Вдомаябувалкашом,а тутставгероєм,і якщозімною щосьтрапиться,тодітибудутьпишатисясвоїмбатьком",- згадуєСергій
.

img_0024img_0025

Солдатиплачуть,отримуючилистивід малечі. Фото: Т.Самотий

Щостосується відносинарміїз місцевимижителями,товони,за словамиСергія,починаютьналагоджуватися."Осьприїхавнаблокпостодинз місцевихжителівна "Лексусі",привізпередачі,поговорив івідчалив.За 20метріввідпостазупинився.Хлопці незрозуміли,щосталося,підходятьзавтоматамидо машини,атойобійнявкермоіридає:"Мизавариливсюцюкашу!Навіщоми цезробили?!" Або,щеодинприклад,приходятьсолдативмісцевиймагазинзахолоднимпивом,дають гроші,продавщицявздивуванні: "Бойовикигрошейніколине давали,всетакзабиралиійшли".

АсолдатинаСхідприбуткуз усієї країни:Житомир,Чернігів,Миколаїв... "Минавіть бачилибійцязі Слов'янська.Взагалі,втакихскладнихумовахвони тількигуморомірятуються.Багатоходять збородами,миються-депопало,ночують-вземлянках.У бійцівнемаєзмінноюформи,частолатаютьїї самі,навітькомандирбригадиходить ззашитоюпоперекштаниною.Затепитання зкухнею,продуктамиібронежилетамиу нашоїарміїмайжевирішені",-повідомляєнашспіврозмовник.

Найбільше, засловамиДзядика,арміїпотрібнітеплі речі,приладинічногобачення -тепловізори,коллиматорниеприціли,зарядніпристроїдлямобільнихтелефонівірацій.

"Одинтепловізоркоштує 45тисяч гривень,і такийнеобхідноматинакожномублокпосту,аджеяквночінавідстанікілометрарозрізнити- цесобакаповзеаботерорист?Миподарувалиарміїкількаштук,алецьогомало",-повідомляє Сергій
.

Все – для армії і перемоги

У львівському"Центрізабезпечення",щонавулиціШотаРуставелі,2,мипоговорилиі з деякимивідвідувачами.БогданТроцький,дипломованиймедик,30років,менеджерфармацевтичноїкомпанії,отримавповістку інавіть несумнівався,що з неюробити.

"Так, умене відміннаробота ізарплата,алея-офіцерзапасу,лікар,хочавармії неслужив,алезнаю,як працювативнаметовомугоспіталі.Отримавшиповістку,не вагаючись,вирішивйтинафронт.Фірма,деяпрацюю,виділиламені6,5тисячігривеньнапокупкузахиснихзасобів,формиі всьогонеобхідного.Якщо невистачить,тообіцялипрофінансувати іінше.Дружиниу мене немає,але ріднийбратГригорій,дізнавшись,що менепризвали,відразузаписавсядобровольцем.Вінтеж лікар,працюєасистентомнакафедрівмедичномууніверситеті.Тиждень мибудемотренуватисянаполігоніівідразунаСхід",-повідомляєфармацевт.

img_0004

БогданТроцькийзаписавсядобровольцем. Фото: Т.Самотий

Віншому відділенні"Центру",щовмікрорайоніСихів,навулиціЧервоної Калини,109,мизустрілиматір здвомамаленькимидітьмиІринуДах:"Ось,прийшлазапитати,що їм потрібновпершучергуіготовавикластихочаб300гривень,щобдопомогти армії.Яхочу,щоб моїдоньки- МартаіСофія- жилиу вільнійкраїні".За словамиволонтерів,частолюдиприносятьчи не останнігроші іпросятьвзяти,щоб "хоч чимосьдопомогти українськійармії".

img_0033

МамаМартита Софіїпринесладлявійськових300гривень. Фото: Т.Самотий

КоординаторцентруОксанаМедвідьрозповідає,що дійсномасанебайдужихлюдейпропонуютьсвоюдопомогу:"Приносятьмедикаменти,продукти,цигарки,навітьсалоігорілку,алеалкогольми неприймаємо.Однафірмазабезпечила77кгмедуі двомабензопилами,вонисолдатам,ох,якпотрібні".

Всі індивідуальніпосилкинашіволонтериуважноперевіряють,апродуктисортуютьіпакуютьвокремікоробки."Ось,людипошилиукраїнськіпрапори,миїх тежвідправимовзонуАТО.Дітиприносятьрізнівироби, малюнки,листи,від яких,іноді,душарозривається.Господинінерідкопропонуютьдомашніконсервації,якійдуть угоспітальдляпоранених- у нассклотаруможна", -кажедівчина
.

img_0014

Домашніконсерваціїйдуть угоспіталь. Фото: Т.Самотий

Тамжемизустрілижінкуз величезноюношею,що приїхаларайцентруДрогобичНадіюХанас:"Осьзібралидлямогосиночкапосилку:ковбаски,цукерки,паштети,згущенку,все,щовінлюбить,інавітьпачкуцвяхів-будешатроробити,щобсховатисявід дощу.Йогозабралищевтравні,анедавнонашомувоїнувиповнився21рік.Віннатанкувоює,бравЛисичанськ.Дзвонить щодня,каже,що всьоговистачаєі додомухоче,алебезперемоги, каже, неповернуся",- плачежінка.

img_0036

НадіяХанас(праворуч) принеслапосилкудлясина. Фото: Т.Самотий

P.S.КонтактиЦентру забезпеченнявійськових:
Львів,вулицяШотаРуставелі,2.Телефон-098-88-27-589.

СергійДзядик(заступниккерівникаГО"НароднаСамооборона")
Приватбанк
– 5168 7420 6584 4957.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
У тренді
Тести
Більше тестів
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 вересня 1991. Президія Верховної Ради України постановила, що до прийняття Конституції України дозволити в протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

29 975

захворіло за тиждень в Україні

+64%

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Як зміцнити здоров'я дитини восени
Запитай у лікаря
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Собаки у стильних кампейнах - Jacquemus Fall 2021. Як вам?
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри вересня
Хочу в кіно
Ідея для відпустки в Україні
Куди поїхати у подорож на авто
Топ-4 напрямки
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Скоро повний місяць

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти