"Медіа Група Україна" створює новий ТВ-продакшн "Допоможемо ТБ"

5 вересня 2014, 17:49

Нова компанія буде працювати в тісній взаємодії з Гуманітарним штабом Благодійного фонду Рината Ахметова

Врамкаххолдингу"МедіаГрупаУкраїна"починаєсвоюроботу новийпродакшн"ДопоможемоТБ",якийспеціалізуватиметьсянателевізійних імультимедійнихпроектахсоціального спрямування.Місіяновоїкомпанії полягаєвтому, щоб черезінформаційніпроекти,історіїконкретнихлюдей,що потрапиливбідуіпотребують допомоги- сприятивирішенню спільнихгуманітарнихпроблемкраїни.Середзавдань новоїкомпанії -активна взаємодія зГуманітарнихштабомБлагодійногофондуРинатаАхметова,якийдопомагаєлюдям,постраждалимвзоні військовихдій.Передбачається,що актуальність тасоціальназначимістьтелевізійних імультимедійнихпроектів"ДопоможемоТБ" дозволитьїмбутипредставленимине лишенаканалах"МедіаГрупаУкраїна",алебутизатребуванимитакожнаіншихмедійнихмайданчикахкраїни.

КолективновогоТВ-продакшенабуде сформованийз фахівцівтелевізійнихактивів"МедіаГрупаУкраїна".У йогороботі братимутьучасть співробітникителеканалів"Україна","Донбас",дніпропетровського"34каналу"- професіонали звеликим досвідомінформаційної роботи тавиробництваТВ-проектівнасоціальні тасуспільно-значущітеми,втому числівскладнихумовахнаСходіУкраїни.Лідеромцієї команди ікерівникомновоїпродакшн-компаніїстанеМаринаМиргородська- одинз найбільшдосвідченихтоп-менеджерівмедіа-холдингу.Після їїпереходунанову посаду,загальнеопераційне управліннятелеканалом"Україна" здійснюватимедиректорхолдингу"МедіаГрупаУкраїна" ЄвгенЛященко.

КатеринаЛапшина,ГоловаНаглядовоїради "МедіаГрупаУкраїна",Директор із розвиткумедійногобізнесу SCM:

"Мибачимосвоє ключове завданняв тому,щоб у кожномуконкретному випадку,проблемі -знайти рішення,ітакимчиномсприяти загальномурішеннюважливихсоціальнихігуманітарнихпроблемвкраїні.Мищиросподіваємося,що нашіколегипо цехустанутьнашимипартнерамивпросуваннінайважливішихсоціальнихпроектів.Надопомогулюдям,відновлення регіонузнадоблятьсяколосальнізусилля і кошти.Але щебільше часу ісилзнадобитьсянапсихологічне відновлення взаємин міжлюдьми,толерантностіодин до одного.Ми неможемобутипростоспостерігачами.Ми раді,що лідеромцього рухустане самеМарина- професіоналу ТВ-бізнесіі управлінецьз величезнимдосвідом".

Реклама

МаринаМиргородська, директор "Допоможемо ТБ":

"Канал"Україна" завждимаксимальноповнота оперативновисвітлювавситуаціювУкраїніінаСходікраїни:кореспондентиканалузнаходятьсяв "гарячих"точкахірозповідаютьглядачампро що відбувається,аавторитетніспікеривстудіїкоментуютьситуацію.Але масштабитого, що відбуваєтьсянастільки великі,щоназрілоцілийрядактуальних іважливихінформаційнихтим,соціальних питань,гуманітарнихпроблем,яківиходятьзарамкимовлення телеканалу.Сподіваюся,щомійдосвіду ТВ-індустріїбудекориснийдлястворення і розвиткувеликихТВ-проектівврамкахстворюваноїструктури,покликаних привернутиувагу ізнайти рішенняактуальнихзадачкраїни іДонбасу.Командановоїпродакшн-компаніїбудеактивнопрацюватинадспеціальними таформатнимителевізійнимиімультимедійнимипроектами,головнамета яких- допомогтилюдямзнайтиточкуопоривцій непростій ситуації,знайтизниклихрідних іблизьких,повернутисядо нормального життя".

Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу:

"Коженденьмивирішуємопроблемиконкретнихлюдей,які у зв'язкуз військовимидіямивтратилибудинок,роботу,рідних іблизьких.Ащемипостійностикаємосяз тим,що цимлюдямпотрібнаінформація,вониповиннібути почуті,їхні голосиповиннідопомогти іншимтакимжепостраждалимлюдям.Складнізавдання кращевирішуватиспільно.Явірю,що взаємодіявсіх активів SCMвнашійзагальнійгуманітарноїмісіїдастьмаксимальновідчутний ефект.Бажаємонашимколегам з"ДопоможемоТБ"продуктивної роботи".

Реклама

В тренді
Холодний циклон мучити буде недовго: синоптик розповіла, коли потеплішає

МаринаМиргородськаприєдналасядо команди телеканалу"Україна" в 1991 році. Разом з компанієюпройшлашляхвід регіональноїстудії "ДОКА-ТВ" донаціональноготелеканалу"Україна".У різні рокивиконувала функціїдиректораз реклами,програмногодиректора,головногоредактора.В якостігенеральногодиректораочолювалателеканал"Україна" з квітня2011 року.УчасникпрограмCentral&Eastern European Internship Program(1992),OPEN WORLD(2006).ЗаслуженийжурналістУкраїни(2010).МаринаМиргородськазакінчилаКиївськийнаціональнийуніверситет ім.Т.Г.Шевченка, факультетромано-германськоїфілології.

ЄвгенЛященкоз липня2014 року -директор "МедіаГрупаУкраїна".Приєднався до командиМГУна посадіфінансовогодиректоравлипні 2012року.До цього більше17роківпрацюваввгалузі фінансівта консалтингу,з них14років -накерівнихпосадах.Впершезайнявпосаду фінансовогодиректорав 1998 р.вАТ"Слобожанська Будівельна Кераміка".У 2011-2012рр.обіймав посаду фінансовогодиректоравкомпанії "Corum"(SCM),з2007по2011 рр. -вкомпанії "ЛондонендРіджіналПропертізУкраїна",в 2005-2007рр.-"АляскаЛД".З2003по 2004 рреалізуваврядпроектів з оптимізаціїбізнес-процесіввроліуправлінськогоконсультанта,до цього буврегіональнимдиректором "Кока-КолаБеверіджзУкраїна".ЄвгензакінчивекономічнийфакультетХарківськогонаціональногоуніверситетуіменіВ.Н.Каразіна.

ТОВ"МедіаГрупаУкраїна"медіа-холдинг,якийоб'єднуєнаціональнийтелеканалзагальногоінтересу"Україна",телеканал"НЛОTV",тематичніканали"Футбол1"і "Футбол2","РегіональнуМедіаГрупу"(канали"Донбас","34канал","Сигма", "ТВ-Сфера"),сейлз-хаус "Медіапартнерство", компанію"ДіджиталСкрінз"(oll.tv),продакшн-компанії "ТелеПро",Front Cinemaі "ДопоможемоТБ",атакожхолдинг "СьогодніМультимедіа".Власникоммедіа-холдингуТОВ"МедіаГрупаУкраїна" єАТ"СистемКепіталМенеджмент".За додатковою інформацієюзвертайтеся,будь ласка,до прес-службиТОВ"МедіаГрупаУкраїна": press@mgukraine.com

Компанія SCMпрофесійнийінвестор,керівна компанія найбільшоїфінансово-промисловоїгрупиУкраїни,діяльність якоїсконцентрованавтрьохосновнихсферахбізнесу:гірничо-металургійній,електроенергетичнійіфінансовій,атакож у телекомунікаціях,медіа-бізнесі,нерухомості,роздрібній торгівлі,видобутку глин, торгівлінафтопродуктами,сільськомугосподарстві,машинобудуванніітранспортномубізнесі.

До SCMвходять компаніїМетінвест іДТЕК,Першийукраїнський міжнароднийбанкіРенесанс-Капітал,АСКАіАСКА-Життя,телекомунікаційнагрупаVega,"МедіаГрупаУкраїна",ЕСТАХолдинг(нерухомість),УкраїнськийРитейл (роздрібнаторгівля),UMG(видобутокглин),Паралель(операторринку нафтопродуктів),Харвіст(сільськегосподарство),машинобудівнийхолдингCorum Group,транспортнийхолдинг"Портінвест" та інші.

ГенеральнийдиректорКомпаніїSCM:ОлегМиколайовичПопов.

100%акцій КомпаніїSCMналежатьбізнесменовіРінатуАхметову.

Веб-сайтКомпаніїSCM
: www.scm.com.ua

Реклама

Гуманітарний штабстворенийприФондіРинатаАхметовадляоб'єднаннязусильФонду тавсіхбізнесів SCMз надання допомогилюдям,постраждалимвзоні військовихдій.

Гуманітарнийштабдопомагаєлюдямпочотирьох основних напрямках:організаціяевакуаціїлюдейіз зонивійськовихдій;доставкагуманітарноїдопомогивзонувійськовихдій;розміщенняпереселенцівпоза зоноювійськовихдій;надання адресноїдопомоги дітям,які втратили батьківвзоні військовихдій.

Веб-сайтГуманітарногоШтабу
: www.fdu.org.ua/help/vostok

 

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти