Як відкрити магазин домашніх товарів: бізнес-план

1 жовтня 2018, 05:40

Христина Коновалова

На продажу аксесуарів для дому заробимо 120 тис. грн на місяць


Фото: з відкритих джерел

Фото: з відкритих джерел

Ринокнерухомостіоживає:ввеликихмістахактивнобудуютьсянові будинкиіцілімікрорайони,алюди,втомленіжитивубитиххрущовках,прагнутьперебратисявпросторіісвітліквартири.Ценовежитловимагаєоригінальногоремонту,красивих меблівіякіснихаксесуарівдля дому.

Аразпопитнацітоваристабільнийінавітьпотрохузростає,маєсенсрозглянутизапускневеликогомагазинчикадомашніхаксесуаріввтакихновихжитловихмасивах
.

"Це важливо і актуально для новоспечених домовласників, оскільки вони хочуть заощадити свій час у пошуках цікавих фішок для кухні або ванної. Також поява таких торгових точок допомагає в створенні інфраструктури обслуговування в нових мікрорайонах. І ті магазини, що з'являться в таких житлових масивах першими, відразу ж отримують всіх місцевих покупців і йдуть далеко вперед в питаннях конкуренції, адже якщо асортимент сподобається клієнтам, вони не будуть шукати товар в інших магазинах", – вважає керівник Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос.

"Сегодня"вивчилаперспектививідкриттямагазину домашніх товаріввКиєві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

1.Характеристика проекту

Відкриваємо в Києві магазин товарів для дому "Домашненько". Будемо продавати найрізноманітніші корисності – рушники, посуд, канцтовари, фоторамки, тапочки, аксесуари для ванної і т. д. Орієнтуємося ми на середні ціни і оригінальний товар. Для цього підшукаємо цікавих виробників хендмейд-виробів в Україні і будемо відслідковувати цікавих продавців на іноземних порталах, в тому числі в США і Китаї. У Києві працюють десятки аналогічних магазинчиків, але наша конкурентна перевага буде в запуску точки продажів в новому мікрорайоні. За оцінками, якщо щодня 10 осіб придбають товари на середній чек в 400 грн, проект окупиться через 2,6 року.

2. Стартовий капітал

Реклама

Передзапускоммагазинузакупимотехніку:дваноутбука,ксерокс,принтер,калькулятори,сейф,2мобілки,модем-роутерітерміналдлябезготівковихрозрахунків.Націцілівитратимо50тис.грн.Окремодоведетьсявитратитисянаустановкукамервідеоспостереженняісигналізації-всецепотягнена20тис.грн.Не обійтисябеззакупівлімеблів:стіл,2 стільці,стелажі,вітрина,вішалкиобійдутьсяв20-30тис.грн.

І,звичайно,потрібносформуватипочатковийзапастоварів:націзавданняврахуємо150тис.грн.

Реклама

ВСЬОГО: 250 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

3. Поточні витрати

Дляроботипотрібноприміщенняворенду.Будемошукативаріантвновомумікрорайоні.Неважливо,будеточкауметроабовглибинірайону.Головне,щобвпішійдоступності15хвилинне булоконкурентів.Оптимальноюстанесуборендаприміщенняв20кв.мвквартиріна1-му поверсіновобудови.Важливо,щобкімнатабулазремонтом,щобне витрачатисяна"косметику".Такийваріант,атакожоплатаЖКП,інтернету,мобзв'язкуісигналізаціїобійдетьсяв15тис.грн.

Команда.Умагазинзнадобляться2продавця,томупрацевлаштуємо1-госпівробітника,азамінюватийогобудевласник.Працюватибудутьчерездень(зміна500грн+%).Вобов'язкивходятьпродажтовару,веденнязвітності,роботазпостачальниками,прийомдзвінків,оновленнясоцмереж,прибирання.Потрібенбухгалтер(3000грн).

Допзавдання.Можутьвиникатифорс-мажори:наприклад,зламавсяноутбук-націпотребизакладемо20тис. грн.

Реклама

ВСЬОГО: 53 тис. грн в місяць

4. Маркетинг, реклама

Популяризуватитовардопоможеонлайн-версіянашогомагазину.Томупотрібновкластиблизько20-25тис.грнвстворенняповноцінногосайтуіорендудоменузхостингомнарік.Аосьсторінкив"Фейсбуці"і"Інстаграмі"та іншихсоцмережахзапустимобезкоштовно.Будемотамрозміщуватицікавіновини,акції,новинкиіт.д.Ащебудемопублікуватипостивгрупахза інтересами.

Реклама.Тутдоведетьсявкластисявпокупкувивіскиіштендера,друквізитокіфлаєрів.Націзавданняпідеблизько10тис.грнвід початкуіще2000 грн намісяць.Ще5тис.грнзакладемовмісяцьнареалізаціюрізнихрекламнихцілейвінтернетіісоціальних мережах.

ВСЬОГО: 35 тис. грн на старті і 7 тис. грн в місяць.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

5. Окупність проекту

Експерти кажуть: націнка стартує від 50%. Це означає, що середній чек в магазині може скласти 400 грн. Якщо щодня 10 осіб будуть купувати товари на цей чек, щомісяця заробимо 120 тис. грн. Звідси мінусуємо бонуси продавцям 5% (6000 грн), залишається 114 тис. грн. Ще потрібно відняти поточні (53 тис.) і маркетингові (7 тис.) витрати (всього 60 тис.), одержуємо 54 тис. грн. З урахуванням обсягу продажів потрібно закласти на підтримку товарних запасів близько 30% від початкових 150 тис. грн. Тобто, 45 тис. грн. Це означає, що з доходів залишається 9 тис. грн. Якщо згадати про стартові (250 тис.) і маркетингові (35 тис.) інвестиції (всього 285 тис.), магазин окупиться через 2,6 року.

Просувайте товари в інтернеті

Нашбізнес-планстоличногомагазинчикадомашніхаксесуарівпроаналізувавкерівниксекретаріатуРадипідприємцівприКабмініАндрійЗабловський.Вінвважає,щоторгівлятоварамидля домуєзавждиактуальною,оскількивостаннірокилюдичастоживутьвритмі"загнаноїбілки"іїмдужехочетьсярозслабитисявдома,приходячитудипісляроботи.

"Багато українців люблять часто оновлювати свої квартири або будинки, причому зміни їм приємні навіть в дрібницях. Одним достатньо купити нові фіранки на кухню, а інші можуть довго шукати органайзери або зручні коробочки для зберігання посуду чи постільної білизни. Такий пошук цікавих аксесуарів для дому допомагає людям забути про повсякденні тривоги і переключитися на тему створення зі свого будинку справжньої релакс-фортеці, куди стороннім людям і негативним емоціям вхід заборонено. Тому, якщо власники магазинів домашніх товарів навчаться вгадувати настрої своїх відвідувачів і запропонують їм той самий товар, обсяги продажів виявляться не тільки стабільні, але і будуть постійно зростати", – зазначає Забловський.

Прицьомуекономістрекомендуєприділятиоднакововажливуувагупросуваннюторгівліівофлайн-точці,інаінтернет-сайті.

"Справавтому,щопокупцічастошукаютьпотрібніаксесуаричерезсмартфони,перебуваючивдорозі,скажімо,нароботу.Томувониможутьпідписатисянавашурозсилкув"Інстаграмі"або"Фейсбуці",іпереглядатипоштовіповідомленнязакційнимипропозиціямивідвашогомагазину.І,якщоправильнопродуматистратегіюпродажівчерезонлайн-джерела,цедопоможезалучитиклієнтівне тількиз усіхточоквеликогоміста,аленавітьзіншихміст,аджевідправитипридбаніречіможнаіза допомогоюпоштовихсервісів",-зазначаєЗабловський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Оформляємо документи правильно

Юристивідзначають,щомагазиндомашніхтоварів,якібудь-який іншийбізнес,повиненпрацюватилегально.Томупотрібнограмотнооформитивсі дозволи.

"Дляцьогоспочаткупотрібнозареєструватисясуб'єктомпідприємницькоїдіяльності.Можнастатиюрособоюабофізособою-підприємцем.Такожтребавстатинаобліквподатковій",-акцентуєстаршийпартнерАдвокатськогооб'єднання "А.Д.ХОК" АртемВисоцький.

Згідно з нормамичинногозаконодавстваУкраїни,здійсненнябудь-якоїгосподарської діяльності,втомучисліічерезонлайн-магазини,бездержреєстраціїєадмінправопорушенням.

"Зацепередбаченавідповідальність.Можутьбутиштрафи-від17до51тис.грн,інавітьбутиконфіскаціяпродукціїікоштів,щоотриманівідреалізаціїпродукціївонлайн-магазинібезреєстраціїсуб'єктапідприємництва",-пояснюєВисоцький.

Вартовідзначити,щосамагосподарськадіяльністьз продажутоварів,зокремачерезінтернет,не вимагаєліцензій.Алещобмагазинпрацювавспокійно,потрібноотримативДержпродпотребслужбівисновокдержавноїсанітарно-епідеміологічноїекспертизи:чи відповідаєдане приміщеннясаннормам.Крімцьоготреба"зайтинавогник"вДержслужбуз надзвичайних ситуацій.

"Тампідприємецьповинензареєструватидеклараціївідповідностіматеріально-технічноїбазивимогампожежноїбезпеки",-говоритьВисоцький.

Важливопам'ятати,щооформленнясамогоінтернет-магазинуз торгівліаксесуарамиповиннобутиоформленоправильно.Всівимоги щодо оформленняперерахованівЗаконіУкраїни"Про електронну комерцію".Наприклад,наінтернет-порталітребабудевказатиадресу,контактиіданіпідприємця.Не обійтися,звичайно,ібезвказівкицінпідкожною категорієютовару.Крімцьоготребабудерозписатиумовидоставкитаповерненняаксесуарів.

Ащобклієнтипостійноповерталисявмагазиндомашньогозатишку,важливотрепетнодотримуватисяЗакону"Про захистправспоживачів".Це означає,щопокупціможутьпротягом14днів,не рахуючидняпокупки,повернутинепродовольчийтовар, що не підійшов.

"Аякщовперелікуречей,якіпідлягаютьповерненню,є винятки,про цетребавказатинаінтернет-сторінці",-говоритьВисоцький.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Керуйте емоціями людей

Передзапускоммагазинутоварівдлябудинкуважливочітковизначитисязконцепцієюбізнесу.

"Потрібно розуміти, які саме товари (для вітальні, ванни, кухні) будуть продаватися в новому магазині і яка стилістика (європейська, азіатська, еклектика) найбільше може бути затребувана клієнтами. І звичайно ж, важливо визначитися, який середній чек можуть дозволити собі залишити в магазині покупці. Для того щоб розібратися з усіма позиціями, майбутньому підприємцю має сенс відвідати великі магазини, представлені в ніші домтоварів. Це дозволить побачити, які аксесуари в моді, що більше дивляться люди. Ще важливо поговорити з сусідами і знайомими: вони могли б підказати, які аксесуари хотіли б придбати в невеликому магазинчику біля будинку, а за чим все ж поїдуть в великі гіпермаркети", – зазначає Кривонос.

Саміпідприємцірадятьуправлятиемоційнимирішеннямилюдей.

"Невеликі магазинчики біля будинку хороші тим, що клієнти можуть сюди зайти і придбати вподобані рушник або ємність для оцту, хоча спочатку таких думок не було в голові. Але щоб аксесуари буквально розліталися серед покупців, важливо правильно вибудувати роботу з постачальниками. Для цього можна брати у них товар не за передоплатою, а під реалізацію. Це реально, адже товари для будинку, як правило, мають тривалий термін зберігання. Причому бажано брати невеликі партії, щоб правильно оформляти асортимент і не захаращувати торгову точку. І якщо власник магазину бачить, що обраний товар розкуповується, можна замовити у постачальника додаткову партію. А те, що не стало популярним у клієнтів, повернути вже через пару тижнів, щоб звільнити місце для інших найменувань", – говорить менеджер з продажу в одній зі столичних точок Ольга Іщенко.

У тойжечасАндрійКривоносрекомендуєвиділитисвіймагазиндомашньогозатишкусередконкурентіворигінальнимоформленням.

"Наприклад,можнастворитивсвоємумагазиніподобуквартириіпостійномінятистилізованеоформленнядрібниць.Цейпідхідможнапоєднатизспівпрацеюздизайнерами,якітакимчиномможутьпропонуватиклієнтамсвоїпослуги",-говоритьексперт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти