Ігор Ясулович: "Старигіна в" Мушкетерах "озвучував без особливої ​​радості"

Інженер Щукін з "12 стільців" розповів, чому все життя задовольнявся другими ролями, як навчався в одному гуртку з людиною-амфібією і водив собачку на повідку в "Діамантовій руці", а ще про те, як в 18 років навчався уму-розуму у Ромма

Ім'я: ІгорЯсулович
Народився: 24.09.1941вc. Рейнсфельд, Куйбишевськоїобласті(Росія)
Кар'єра: актор, театральнийпедагог

Відомийглядачеві закультовимирадянськими фільмам" Айболить- 66 " ," Діамантоварука " ,"МеріПоппінс ,до побачення !", " Гостя змайбутнього" таін .Вйогофільмографії-140картин ,останні знихвийшлинаекранидвароки тому.АледовірялиЯсуловичучастішедругорядніролі ,затепіслястрічки" 12стільців " ,де вінзігравінженераЩукіна ,нарекли " піонеромеротичногофільму".Ось яквінсамзгадуєпро це:"Колияпрочитавсценарій "12стільців" ,тонавіть неспитаву Гайдая ,треба меніроздягатисячи ні ?Якщо треба ,значить ,треба.Меніхотілося ,щобцяоголенкане сталаголовноювкартині .Алеядумаю ,справжнімпершопрохідцемпісляфільму"Смугастийрейс "став ЄвгенЛеонов" .Єдиний синЯсуловичаОлексійпішов постопах батька-ставактором ірежисером.

- ІгореМиколайовичу, вашафільмографіясповнена, як заразкажуть, кінохітів-"Чарівна та приваблива", "Діамантова рука". Аленайчастіше виграливепізодахабодругорядніролі.Чомутаквиходило?Визі скромностібоялисяпопроситисобірольабоконкурентиобходили?

-У цій справі ,якправило ,не просять.Заразкінематографпродюсерський ,атоді буврежисерський .Бачиввасрежисер-кликав ,не бачив -не кликав .Чомуягравдругорядніролі?Теперце називається" мейнстрим " .Аябув позацим рухом -особистістьу менеспецифічна ,атоді іншігерої булипотрібні.Якось неприпавдо часу .Озираючисьзаразназад ,думаю : можливо ,і чудово, щотаквийшло ,нехай іне гучнадорогау менебула ,алесвоя ,робив справу ,і добре .

Та й потім-час такий був .Одного разуяставсвідкомоднієї історії .Насхилі своєїкар'єри ,колиотримувавзваннязаслуженогоартиста ,вцейжеденьдализваннянародногоодномупатріархунашого кіно .Коливінйогоотримував ,тодоклавправурукудо серця ісказав :"Дякую!Не думав ,щодадуть :яне тихгенералівграв" .Я непорівнююсебе зцим чудовимартистом ,алетаке нашежиття :спершупотрібні якісьлюди ,апотім раптомпронихзабувають ,приходять іншіособи тагерої.Алена моє життяможна подивитисяз іншої точкизору : можливо ,і добре ,щоятакимчиномзберігтворче довголіття .Крімтого ,язараззадоволений роботоювтеатрі :вважаю ,щобезньогоартист неможеіснувати.

-Чудовий актор, вашому колезіСавеліюКрамарову, нещодавновиповнилосяб80років.Ви працювали знимвп'ятикартинах. Яке враженнявінсправивнавасприпершомузнайомстві?

- Мизнімалисящевстудентські роки ,у фільмі"Хлопцізнашогодвору " режисераОлексіяСалтикова .Ятодінавчавсянаакторськомуфакультеті ,інас ,студентів ,залучилидо озвученняцієї картини.Тамбуло багатомасовихсцен ,якісь розмови ,шумнатовпу.І у всьому цьомуявпершепобачивСавелія .Вінне був тодіпрофесійнимактором ,гравнегативнурольхулігана .Алеприцьому він дужеяскравосебепроявив івраженнясправив хорошенавсіх.Всіпитали :"Хто такий ?Звідки?Щоза людина ? "Уньому було щосьтаке ,щопривертало увагу .Іянавіть немаю наувазі йогоприроднийнедолік-косоокість.Вінпростосампособібувпомітним.Але спілкуваннянашебулокороткиміміжсправою ,нарівні " привіт ,привіт " .Ніякихглибокихрозмов ,та ймолодімитоді зовсімбули- насіншецікавило .Менітоді тількивиповнилося17років, томувсе сприймалосяпідвраженнямкомпанії ,немудрихжартів .

-Апотімваші шляхизновуперетнулисяв "Дванадцяти стільцях"...

- Ні ,ми тежтамне бачилися.Специфікакінотака, що виможетезніматисяводній картині ,алеякщозайнятіврізнихсценах ,це не означає ,що вибудетеперетинатися .Може ,побачитесянапрем'єрі ,хочаі сьогодні цяформаспілкуваннякудись зникла .Можебути , тому, щозаразбагатосеріалівімалокартин ,яківиходятьнаекрани .Звичне життя , і спілкуванняпішловминуле.У всякомуразі ,длямене .У театріінакше :тимаєшможливістьспілкуватисьз колегамиподовше .

- Вивчилисяз акторомВолодимиромКореневим, якийгравлюдину-амфібіювзнаменитомуоднойменномуфільмі. Вже тодійого вважалисупергероєм?

- Мивчилисяводнійтеатральній школі ,тільки він бувнарік старший .Апотімі в одномудрамгурткузаймалися.Цебуло щевмістіТаллінні.Гурткомкерувавактормісцевого театруІванРоссомахін .Вінбув закоханийвтеатр ,і йогошаленістьнампередавалася .З цього гурткавийшло багатоартистів ,втому числіЛарисаЛужина.

ВолодяКореневбувставнимкрасенем , дивлячисьнанього ,було зрозуміло :якщокомуі йтивактори ,тосаме йому.Все булоприньому : зростання ,зовнішність .Вінвжетоді бувгероєм .Більшетого ,таксталося, щоколивінвжевступив до ГІТІСу ,аятільки приїхавдо Москви вступати ,віндопомагавмені порадою ,яприходив до ньоговгості ,він менепідтримував ,доситьдовгоми потімспілкувалися .Зараз тежзустрічаємосячас відчасуз великоюприязнюі пошаною .

-Знаю, щови дужедружилизІєюСаввіною. Якзароджувалисявашідобрі стосунки?

-РежисерВітяТитовзнімавкартину"КоженденьдоктораКаліннікова " .Яграводногоз молодих лікарів уколективі , уІїСергіївнибула головнароль.Автупорукартинизнімалисядужедовго.ЗйомкийшливМоскві ,іпіслянихмимоглизавалитисядоІїдодому( ажилавонанаКраснійПресні ,поручіз зоопарком ) ,абодо нас ,абощекуди- небудь...Компаніївеликі ,роки молоді-силвистачало іназйомки,інавідпочинок.Як кажеНещасливціввп'єсі" Ліс": " Лягаютьвонивсімвечора ,встаютьвчотири ,обідаютьвдесять " .Осьтаке життяіу насбула :всіммигралиспектакль ,вчотиритількилягалиспати- треба булоперевестидух ,перекусити ,обговорити...

Загалом, зтієї картинимиізріднилися ,апотімдружилибудинкамидосамогоїї відходуз життя.Вонарозумницябула, зчудовимпочуттямгумору .Наювілеї , днінародження та святау неїзбираласявелика компанія.Навіть зараз ,коли їїне стало,є дні ,їйприсвячені ,наякісходятьсялюди ,їїзгадують.Дом уСаввіноїбувхлібосольний .Вона йсамаготуваладобре ,івнашому середовищібулоприйнято:якщовгостівирушаєш ,з собоющо- небудьприносиш .У мене ,наприклад ,дружиначудовопеклапирігзкапустою-мимоглийого з собоюпринести.Абоприйтиз якимисьсолонимиабомаринованимигрибочками .Цебуло в порядкуречей.

-У "Діамантовій руці" ви гралигромадянина зсобакою. Якз'явилася цясцена?

-ЛеонідГайдайдавнопридумав цейепізод .Втупорубуламодана пластикуакторів.ПрикладомбувМарсельМарсо ,який якосьприїздивдо Москви.Такось ,задумкаГайдая ,ймовірно ,буланавіянасаме йогогрою .

Собачкипрактично не буловидно -повідоктягнувсякудись закадр .Вцьому-тоі булаінтрига .По-моєму , уМарсотеж такасценабула ,колийоготягнуласобака .Мені потрібно булотільки цюпантомімувиконати : зробити цеприродно ,колисобачкавастягне,рвевсторону.Апотіму фіналісценивиявляється ,щособачкакрихітна .

Знімалими цейсюжетвСочі ,ажиливготелі " Адлер " .Тамтрапиласяодначудоваісторія змоєю партнеркоюНонноюМордюковою .Мивідзняли ізібралисяїхатив готель .Іязапропонував: " Ачогонампо сушіїхати ?Давайтенакорабликсядемоідоїдемо" .Загалом,підбіглими допристані ,купиликвитки ,стрибнулинакораблик .Пливемо ,пливемо ,вжеповиненбути" Адлер " ,алейоговсе немає інемає ,амийдемоу відкритеморе .Ітільки коликорабликрозвернувсяназад допристанівСочі ,мивиявили ,що це булапростоморськапрогулянка .НавиходіМордюковаменісказала :" Ну ,спасибі ,милий ,запрогулянку " .Яставвибачатися ,мовляв ,таквипадкововийшло ( сміється ) .

-Аяквамїїхарактер?Вонажзасловомвкишеню нелізла...

- Ми з неющевТеатрікіноактораспектакльразомпрацювали.Ніякихпроявівхарактеруя непомічав :якщо щось івиникало ,то не напорожньомумісці.Партнеркоювонабула чудовою ,і ніякихказусіву нас небуло.

За своє життяявзагалі нестикавсяз акторськимикапризами ,безглуздим характером .Мені пощастилоще18- річним хлопчакомєдинимз усьогокурсупотрапитинафільм " Дев'ятьднів одногороку"МихайлаРомма .Ятампознайомивсяз ОлексіємБаталовим ,ТетяноюЛавровою ,ІнокентіємСмоктуновським .При зустрічі знимиможна булозапростозупинитисяі поговоритипро життя і роботу .АвПітері ,колимиприїхалинагастролі зпантомімічнимиспектаклями ,ІнокентійМихайловичсамприйшов до наснавиступ .Словом ,булинормальні ,добросердіівідкриті відносини .Хочаходятьлегенди ,що деякимартистам ,щоб ,як то кажуть ,розім'ятинутро ,простонеобхідновлаштуватискандал ,апотімчудовозіграти.Мовляв ,такау нихвластивість характеру .

-Довгий часуширокихколахніхтоне знав, що виозвучувалиІгоряСтаригінав "Трьох мушкетерах"...

-Думаю ,ніякої таємниціне було.Колияпочинавзайматисяозвученням ,у мене заплечимавеличезної кількостіробіт небуло, іголосмійбувне такпізнаваний.Але ,мабуть ,по типунаші голосизбігалися ,аоскількиозвучуваннямявТеатрікіноакторазаймавсяпрофесійно , мене іпокликали .Наскількиязрозумів ,проблемавиниклаз технічнимиречами( за словамиЛьваДурова ,якийгравв " Мушкетерах "капітана деТревіль , уСтаригінабув невеликийдефект мови ."Навітьприємнийвжитті ,алевфільміцього не повиннобулобути ,аджеАраміс -сама досконалість" ,- розповідавактор.-Авт . ) .

- А зіСтаригінвиспілкувалисяпісляцього?

- З цього приводуніколи-длянього цебулаболючатема.Менітежрадості недоставлялобутичиїмосьголосом ,а незніматися ,алеце вже булимої проблеми.

- Чи задоволені вивсім, що єу васнасьогоднішнійдень?Що хотілибдлясебевідкрити, які вершинищепідкорити?

- Якосьна" ЗолотийМасці "(театральнапремія .-Авт . ) у менепоцікавилися ,що бяхотівзіграти.Скажутак :нічого !РомеоіГамлетавжене зіграю .Недавнобулацікава роботау виставі " Війна"- тампоєднанасмертьгероя ,запискикавалеристаМиколиГумільоваі " Іліада "Гомера .Але головне- менібуло цікаводивитися ,як трудятьсямолоді артисти .

В іншому -зараз меніподобається ,щовяграютеатрі.У кіно ,якщопропонуютьроліз долею ,де єлюдськіісторії таматюкав ,вякий можнапоринути ,- чудово.Авелика чи маленькароль...Думаю ,маленькабудедляменекращою :тамтиможеш , чи нерозтікаючисьподреву ,бутивиразним .Більшу жпотрібно добревиписувати .Ав житті чогосьхочу ?ЩоБогпошле- менеце цілкомвлаштує .

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
54,00
53,50
53,50
39,95
54,90
52,90
53,90
35,90
55,74
54,31
54,33
36,75
55,79
54,38
54,29
36,99
55,90
53,90
52,90
35,90
59,99
57,99
56,99
36,72
59,99
57,99
57,99
36,73
59,99
57,99
56,99
36,64
60,49
57,79
56,49
36,83
-
51,52
51,41
34,90
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38016.72

Binance Coin (BNB)

230.18

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

69.93

Theta (THETA)

0.97

Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
Love is... 💙💛
За що ми любимо Вінницю
Водонапірна вежа

Водонапірна вежа

Фонтан «Roshen»

Фонтан «Roshen»

Вареники з вишнею

Вареники з вишнею

Double-decker

Double-decker

Готель «Савой»

Готель «Савой»

Вiдвiдати мiсто після перемоги

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти