Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набув чинності

18 жовтня 2014, 11:53

Закон опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України"

 

Перелік районів затверджує своїм&l

  Перелік районів затверджує своїм&l

Законпро особливий порядокмісцевогосамоврядуваннявокремихрайонахДонецькоїта Луганськоїобластейнабув чинності.

Законопублікованийвофіційній парламентськійгазеті"Голос України"18 жовтня інабирає чинностіз дняйогоопублікування.

Зазначено,що цейзаконвизначаєтимчасовийпорядокорганізації місцевогосамоврядуваннявокремихрайонахДонецькоїта Луганськоїобластейз метою створення умовдляякнайшвидшоїнормалізаціїобстановки,відновленняправопорядку,конституційнихправісвободгромадян

Крімтого,цейзаконспрямований на захистінтересівюридичнихосіб, створенняумов для поверненнятимчасовопереміщенихосіб.

Відповідно до закону,тимчасово,на3 рокиз 18 жовтня2014 року,вводитьсяособливийпорядокмісцевогосамоврядуваннявокремихрайонахДонецькоїта Луганськоїобластей.

Перелік цихрайонівзатверджуєсвоїмрішенням ВерховнаРада.

ТакожУкраїнагарантує,відповідно до закону, недопущеннякримінальногопереслідування,притягнення до кримінальної,адміністративноївідповідальності і покаранняосіб – учасниківподійнатериторіїДонецькоїта Луганськоїобластей.

Органамвлади та їхпосадовим (службовим) особам,підприємствам,установам,організаціямусіхформвласностізабороняєтьсядискримінація,переслідуваннята притягнення довідповідальності осібз приводуподій,якімалимісцевДонецькійіЛуганськійобластях.

Реклама

Державагарантуєправомовного самовизначеннядлякожногожителявокремихрайонахДонецькоїта Луганськоїобластей.

Крімтого,державазобов'язуєтьсясприяти використаннюнацій територіїросійської та інших моввуснійіписьмовійформіу сферіосвіти,взасобахмасовоїінформації;створюватиможливостідляїхвикористанняу діяльностіорганівдержавноївладита органівмісцевогосамоврядування, всудочинстві,в економічній і соціальнійдіяльності,припроведеннікультурнихзаходів тавіншихсферахсуспільного життя.

Відповідно до закону,вокремихрайонахДонецькоїта Луганськоїобластеймісцеве самоврядування здійснюєтьсявідповіднодо Конституції та законівУкраїнивідповіднимитериторіальнимигромадамибезпосередньо ічерез органимісцевогосамоврядування.

Повноваженнядепутатівмісцевихрад тапосадовихосіб, обранихнапозачерговихвиборах,призначених ВерховноюРадою,не можутьбутидостроковоприпинені.

ВокремихрайонахДонецькоїта ЛуганськоїобластейзаконамиУкраїнивводитьсяособливийпорядокпризначеннякерівниківорганівпрокуратуритасудів,якийпередбачаєучастьорганівмісцевогосамоврядування у вирішенніцихпитань.

Зазначено,щоКабінетМіністрівта інші центральніорганивиконавчоївладиможутьукладати звідповіднимиорганамимісцевогосамоврядуваннянаДонбасіугоди з питаньекономічного,соціального такультурногорозвитку окремихрайонів.

В тренді
Бойовики знову вдарили по позиціях ЗСУ на Донбасі: де було "гаряче"

Державанадає підтримкусоціально-економічного розвитку окремихрайонівДонецькоїта Луганськоїобластей,асаме:можевводитисявідміннийвід загального економічногорежимурежим здійсненнягосподарськоїта інвестиційноїдіяльності, спрямованийна відновленняоб'єктів промисловості,транспортноїта соціальноїінфраструктури, житловогофонду,переорієнтаціюпромисловогопотенціалу, створенняновихробочихмісць,залученняінвестиційі кредитівдлявідновлення і розвиткуоб'єктів.

Для впровадженнясталогосоціально-економічногорозвитку цихрайонівурядстверджуєдержавнуцільовупрограму,вякійвизначає заходи,завдання іпоказники, спрямованінастворення умовдлякомплексноготазбалансованоготериторіальногорозвитку.

Реклама

У законіпро державний бюджетщорічнопередбачаються видатки,що направляютьсянадержавнупідтримкусоціально-економічногорозвитку окремихрайонівДонецькоїта Луганськоїобластей.

Українагарантуєвизначеннятакихвидатків загальногофондудержбюджетузахищенимивидатками,обсяг якихне можезмінюватисяприздійсненніскорочення затвердженихбюджетнихпризначень.

Органивиконавчоївладисприяють розвиткувокремихрайонахДонецькоїта Луганськоїобластейтранскордонногоспівробітництва,спрямованогона вирішення спільнихпроблемрозвитку, посиленняі поглибленнядобросусідськихвідносинміжтериторіальнимигромадами,органамимісцевогосамоврядування окремихрайонів задміністративно-територіальнимиодиницямиРосії.

ВокремихрайонахДонецькоїта Луганськоїобластейрішеннямміських,селищних,сільськихрадстворюютьсязагонинародної міліції,наякіпокладаєтьсяреалізація завданняз охоронигромадського порядкувнаселенихпунктахцихрайонів.

Координаціядіяльностізагонівнародної міліціїз охоронигромадського порядкувнаселенихпунктахздійснюється головоювідповідної сільської,селищної,міської рад.
Загонинародної міліціїутворюютьсянадобровільнихзасадахз числагромадянУкраїни,якіпостійнопроживаютьу відповіднихнаселенихпунктахокремихрайонівДонецькоїта Луганськоїобластей.

Загонинародної міліціїпри охоронігромадського порядкуреалізуютьповноваження, передбаченідлянихзаконамиУкраїни.

Про утворення та діяльністьзагонівнародної міліціїсільський,селищний,міськийголоваінформуємісцеве населеннячерез ЗМІ

Дійснимзакономпризначаютьсяпозачерговівиборидепутатіврайонних,міських,районниху містах,селищних,сільськихрад,сільських,селищних,міськихголіввокремихрайонахДонецькоїта Луганськоїобластейвнеділю, 7 грудня 2014.

Кабміну доручаєтьсязабезпечити фінансуванняпроведення цихвиборівз резервногофондудержбюджетуУкраїни.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...