Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Одеська святиня: "При нашій обителі навіть навчалася дружина Хрущова"

29 жовтня 2014, 08:00

Анастасія Білоусова

 Іконопис з машинками, лікування мультфільмами і послушання дожити до 100 років

Вид згори. Одеський Свято-Архангело-

Вид згори. Одеський Свято-Архангело-

Свято-Архангело-Михайлівськиймонастир-єдина жіночаобительнатериторіїпортовоїОдеси.Віннемовзахованийвглибинігаражно-дворовихджунглів,і навіть невсі місцевізнають,що тут,апобачивши,вигукують:"Треба ж,монастир!"Воротазлегка відкриті,охоронецьвбудочцікиваєголовою,дозволяючизайти.ЗістінхрамунавасдивитьсяархістратигМихаїл.Назустрічйдуть...коти-відгодовані,з блискучоюшерсткою,немовїх щойновимилишампунем."Матушканашакотівлюбить,та йчерницітеж",-пояснюєнашапровідник,помічницяіводійнастоятелькиінокиняІнна.

6e1d1740_1__

Леви і ягнята.

ДО ВИТОКІВ. КабінетнастоятелькиматінкиСерафимисхожийнамайстернюархітектора- довгийрядстолівнаповненийкресленнямиз будівництваТрапезногохраму.Поручз кресленнями-стародавніправославнікнигита ікони,якіматушкаретельновивчаєпередтим,яквідправитивреставраційнумайстернюабовмонастирськиймузей"ХристиянськаОдеса"."Явважаю,дужеважливовивчатиісторію,відродити те,що було втрачено,-кажематушкаСерафима.- Коли миприйшлисюдив 1991році,монастирбувпрактичнозруйнований,зі стінідахіврослидерева.Врадянськічаситут булатуберкульозналікарнязіспецвідділеннядляув'язнених.Крімтого,тутнамагалисялікувативіднаркоманіїтаалкоголізму.Язматушкамижилав будівлі,що примикає доморгу-келіямизпрогнилоюпідлогоюта стелею,кудиприносилипомерлихіпростозалишали.Більше 5років мибачили, якінападибуваютьу туберкульозних хворих,якболісновонивмирають.Щосили намагалисяїмдопомогти.Якосьпам'ятаю, одномуз них під часнайтяжчогоприступуявіддала свійхрестик-найдорожче,що в мене булонатоймомент.Приступпройшов,ахворийвженанаступнийденьпримудривсяпітив місто іобмінятимійхрестикнапляшкугорілки.Незабаром вінпомер.Іподібнихвипадків ісмертейтутбулопредостатньо".

6e1d1104_1__

Кабінетнастоятельки.З одногобоку- величезнабібліотека,з іншого -багатоікон.

ДРУЖИНАХРУЩОВА."Цікаво,що бнацесказавМикитаСергійовичХрущов,за наказомякогозакрилиСвято-Архангело-Михайлівськуобитель.Або йогодружина,якав 1915 роцінавчаласятут,примонастирівєпархіальномуучилищі,якевважалосяунікальним,-каженастоятелька.-Дівчатканавчалисятут нестількисвітськимнаукам,скількидуховним.Їхвчилибутидружинами-господинеюдому,матір'юсімейства!Вихованкинавчалисявестидомашнєгосподарство,шити,вишивати,готувати,консервувати.Атакожкультуріспілкування, етикету.Не дивно,що хлопці зсусідніхгімназійперіодичнобралинашуобительштурмом,перелазиличерезпаркани,щоб познайомитися зтакимипрекраснимивихованками,якихвчилибутизразковимиу всьому.Кращогожіночого вихованняу всійОдесі небуло!За наполяганнямігумені,монастирнавітьогородиливисокимпарканом,алеце тількипідігрівалоінтерес,і "штурми"тривали.Саме цейучилищнийпрофільмонастирямиі вирішиливідновити".

ПОВЕРНЕНЦІ.Впершучергуматушкапостараласяповернутимонахинь,якібули тутдо 1961року:"Повернулосядо насблизько30матінок.Деякіприїжджалинавіть з іншихміст інавітькраїн!Мипобудувалиновікорпуси Будинкумилосердяісемінарії.Як?НамвсяОдесадопомагала!Цей монастирпобудованийбуквальнонакопійки.Матінкиходилизскринькамидляпожертвнаринки,магазини,навітьнаСьомийкілометр.Не булоякихось великихспонсорів,простоз'являлисялюди,допомагали,хто чимможе.Такібудували,ібудуємодосі.

Врадянськічасиз монастирязниксписокФедорівськоїікониБожоїМатеріXVIIстоліття.Якосьдо нас прийшовчоловікісказав:"Візьмітьіконувподарунок".Розповів,щонамагавсяпродати її,алене зміг.Мирозкрилиупаковку- іпобачилизагубленуФедорівськуіконувсрібнійризі!Чоловікрозповів,алеу снійому явиласяБожаМатіріпопросилаповернутиіконуназадвнашмонастир.Мивіддалиїївреставрацію,ірозчистилипервиннийшарXVIIстоліття.Тепер цеокраса нашоїобителі,якіГербовецькомуіконаПресвятоїБогородиці -подарунокнашоговладикимитрополитаАгафангела.Чудесами незаписуємо,алеточнознаємо,що через цюіконуБожаМатірврятувалабезлічжиттів".

6e1d1616_1__

У сніБогоматірпопросилаатеїстане продаватиФедоровскуюікону,аповернутиїїназадвмонастир.

НАІСПИТЗ ЖУКАМИ І МАШИНКАМИ. ПримонастирідіютьчотирижіночихвідділенняОдеськоїдуховноїсемінарії:регентське,швейне,атакожєдинівУкраїні-іконописнеізолотошвейне.Вихованкивстаютьв 7ранку,йдутьнаправило,снідаютьідообідузаймаються.Післяобіду- практикаі богослужіння.Кожна з100семінарістокнамагаєтьсявчитисямаксимальнодобре.І незаради "красногодиплома",азі страхупрогнівитиБога.Кожнатутзнає:"Проклятийусякий,що чинитьБожесправу знехтуванням".Навчаютьїх і навітьсамі пишутьпідручникиматінки- професійнішвачки,скульпториіхудожники,закінчившимосковськіта пітерськіуніверситети."Взагалі,длянасвсіх це-послух,- зпосмішкоюкажезавуч,матушкаТаїсія.-МатушкаСерафимаякосьвикликаланасдо себе ісказала:"Так,через стільки-тодніввідкриваємоіконописневідділенняОдеськоїдуховноїсемінарії".Словоматінкидлянасзакон,це і єпослух.Аджебагатьох дисциплін,якіконописізолотошвейноемайстерністьвУкраїніне вчать.Примонастирях ємайстерні,алещобнавчальнийзаклад звивченнямнайдавнішихметодик- такогоще небуло.Людиприходять до насвосновномуз художньою освітою,навітьпісляВУЗів.Наприклад,нашаТанюшаз останньогокурсуаграрногоуніверситетунавступнийіспитдо семінаріїпринеслазошитзмалюнкамикомах.Вонау нас -відмінниця!"

6e1d1183_1__

Класз іконопису.Черниціповернулиучилищутипсвоєїобителі.

Реклама

Танюмизловилина перерві,влевкасній-кабінеті,де навчаютьсягрунтувати"таблетки"-дощечки,наяких потімбудутьписатиікони."Ящев 14роківсталаходитивхрам,ізрозуміла щомонахи-самі класнілюди!-веселосказалатретьокурсницяТетяна.- Ужев 16роківзахотілапітивмонастир,алевирішила спершуна догодубатькамзакінчитишколуівуз.Як отрималадиплом -втойжерікпішлавмонастир.Взагалі,яз Херсонськогомонастиря,асюдиприїхалаз благословеннянастоятельки.Тобтоіконописбувмоєю мрієючи бажанням.Пам'ятаю,коли прийшласюди,всістоялизкартинами,аястоюззошитомз ентомологіїідумаю:"Щоятутвзагаліроблю?"Матінки-викладачідовгопосміхалися,роздивляючисьмоїхудожества,алевзяли.Апередпочаткомзанятьговорили:"ДавайтепопросимобатюшкублагословитиТетяну,вонапершийразбереврукипензля!"Благословеннявиявилося настількиефективним,щоятепер першоюздаювсі роботи.Авперервахзаймаюсятутешнімсадом,адже не дарма жзакінчилааграрнийуніверситет!До речі,нанаступнийрікприйшовМихайло,який у якостімалюнківдлявступуприніслисточкиз намальованимимашинками.Вінтеж дужедобревчиться".

6e1d1157_1__

Тетяна.Буласадівником.

З консерваторії-вмонашки.Послухтут -найвищачеснота.І якщо невідпиратися,а виконуватиз ретельністю- відбуваютьсясправжнічудеса.Приміром, одного разуматінкавикликаладо себерегентахору-монахинюДар'ю,відомусвоєю строгістю іпрофесіоналізмом,іповідомила,щотепер табудетрудитисяще йвзолотошвейногомайстерні."Погодилася,асамайдувкеліюі неможузгадати,коливостаннєбралаврукиголку,-розповідаєнам34-річначерниця.-Алемені настількисподобалося!Взагалі,язакінчилакиївськуконсерваторіюза фахомдиригент,апотімз благословенняєпископаВведенськогомонастиряприйнялапостригівідрекласявід світу.Длявишивкиявибралаблизькийменіобраз-іконуБожоїМатері"Призринасмирення".Працюваланаднею рік.Матінкисказали,що перед циму насніхто невишивавіконитакої висоти- майже півтораметра.Задва роки цевже другаікона.Попередняпоїхаладо Осетії,в якостіподарунка,ацяпоїдеу Владикавказькуєпархію.Самоосвітаробить тебебільшорганізованою.ЧерезпрацюбільшепізнаєшБога,молитви ісвоє служіння".

6e1d1450_1__

Найбільшаікона.Вишитабісеромзаодинрік.

"Мивчимосвоїхучнів не лишетехнікам,аготуємодо того,що роботав майстернівимагаєособливого терпінняіпосиленихмолитов,-розповідаєвикладачматінкаТаїсія.- Уіконописцівізолотошвейособливіспокуси,і потрібнобути до нихготовим.Потрібно бутисильнимдухом,такимреволюціонеромвіри,якнашанайстаршаматушкаКирила".

НАЙСТАРША ЧЕРНИЦЯ.Надверяхкожноїкеліїмолитва:"МолитвамисвятихотецьнашГосподиІсусеХристе Боженаш,помилуйнас!"-Замістьдзвінка.Покине прочитаєш-входитине можна.У келії97-річноїматінкиКирилинічогозайвого- стіл,стілець,ліжко,іконитаперерахуваннямитарств,якідушапроходитимепіслясмерті.ЇхматушкаКирилазнаєнапам'ять,ащевишиваєнамашинціі непропускаєжодногобогослужіння."Вонау насреволюціонервіриправославної,-кажепро неїмісцевийсвященик,отець Андрій.-Вона нів чому недаєпослабленняні собі,ні іншим.Такаревнощі,строгістьівірність-особливийдар".Матушкадужелюбитьгостей,і якщовсістисяближчедо їїправого вуха- із задоволеннямпоспілкується.

6e1d1307_1__

Старійшина.97-річнаматушкаКирила:"ГрядеТретясвітова,дитинко!Покайся!"

"Явмонастир незбиралася,це менемоявнучка,черницяВиринеязатягла,сказала,щойдевмонастирі менез собоюзабирає,-жартуєреволюціонерка.-ВмолодостіявГрузіїжила.Моїбатьки булиглибоковіруючими.Батькокожен ранок і вечір  будивнаснамолитву.Батькивчилинас,яксебе потрібновестивхрамі,навіщотудиходити.Ставшидорослою,япрацювалавміськраді,алезавждиприймалау себеправославнихподорожніх,незважаючинарадянський час.Аколи менелякали,відповідала:"Мандрівники- Божілюди,їх обов'язковотребаприйматибезбоязні.БоятисятількиБогапотрібно,ане людей".Своїх близнюківя недозволилаприйматинавітьвжовтенята,защо мене імоїхдітейназивалившколі"миколаївськими"(ті,хтоза царя МиколиIIвиріс).Тількия неображалася,відповідала:ти будьмиколаївською".Так,втой часбезпіонерівікомсомолумоїдіти незмоглидосягтивисокихпосад.Алемені й не потрібно,яхотіла,щобмоїдіти булипросто...людьми.Моїблизнюкизсамогодитинствадопомагалибатюшкамухрамах,вшколіважко їмбуло,"попівськими" їхобзивали.Але нічого,це тількивірузміцнює.Вітюза радянськоївладивбили,за те,щодокументи непідписав,які вонихотіли.Яцихвбивцьсамабачила,івочіїмговорила:"Що виВітюмоговбили,таквінпрямов ЦарствоНебеснепіде,авикудипідетепісляцього?Янівас,нісмерті небоюсь,тількиБога".Не бояласяяїх,може томувони мене йне чіпали,віднесподіванки.ПісляВітісиночоктоді залишивсядварочкивсього,такми йоговиростили,тепервінтежсвященик.Богувидніше,у кожного свійшлях.Менеосьнедавнобатюшканашзапитав:"Скількироків?"Явідповідаю:"Сімнадцять!Я1917 року народження!"Вінпосміявсяі дав меніпослух- до 100роківдожити!Ось івиконую.Івамвсім бажаютогож".

6e1d1816_1__

Будні.Жіночийколективу всій красі.

Реклама

"Буває людейпідкидають, яккошенят, підворота"

Є уОдеськійобителіщеоднаособливість-вже15 років тутвідкрито Будинокмилосердя,якийбувще дореволюції.До речі,такихв Україні – небільше п'яти.Будівлювибудувализаново.Наперших двохповерхахрозміщуються120престарілихчоловіків і жінок,анаверхньомуповерсі-храмВсіхСвятихПечерських.

"Спочатку буловажко,спралируками,потім намподарувалималенькукруглумашинку,-згадуєадміністраторбудинку,матушкаХиония.-Готувалиїжунадвоконфорочній плиті.Правда,ілюдейтодібуло небагато -17.Теперу наспромисловімашинивеликістоять,сушарка,та йлюдейдодалося!".

6e1d1625_1__

Будинокмилосердя.Дванижніхповерхи-дляпрестарілихмешканців,нагорі-храмВсіхСвятихПечерських.

МатушкаХіоніякеруєБудинкоммилосердязсамогойого заснуванняі отрималатаку "посаду"в якостіпослуху.Дотого,як пітивмонастир,вонапрацюваламедсестрою."Думаю,тутпенсіонерамкраще,ніжвбудинкахпрестарілих,-пояснюєчерниця.-Місценамолене,монастирособливусилуіблагодатьмає.Входишвворота- і відчуттязахищеностіізаспокоєння.Дужебагатопідопічнихбезпевного місця проживання.Дляцього є спеціальнийбокс,ми їхупорядковуємо,виводимопаразитів.Абуває,нампідкидаютьлюдей,яккошенят,підворотамонастиря.Ми невідмовляємо.НашДіммилосердя,якрукавичка,-начебто імісцьнемає,алеякщодуже потрібно-будуть.ДляБогакожна людинаважливий.Тутнашихпідопічнихсповідують,причащають,соборують".

НАЩОЖИВУТЬ.У дверіпостукали,повідомили,щокабельпривезли.Монахинязасяяла:"Ось,людипожертвували-купили80метрівкабелюп'ятижильноготрифазного.У сушильнійкалорифер,до нього саметакийкабельпотрібен!" Побачившимоєздивування зприводу "трифазного" і "п'ятижильним",монахиняпосміхнулася: "Так,крімканонів іправил,намдоводитьсярозбиратисявелектриці,сортахплиткиінавітьвидахцементу".

Якщовдореволюційний часутримуватибогадільнюбуло навітьпрестижно,тотепер про цейвиглядсоцдопомогипрактичнозабули."Цедужевідповідальноіклопітно,-пояснюютьматінки.-Взявшилюдину,ми у повнійвідповідальностізанеїпередБогомілюдьми.Буваєтаке,щобабусістаєгірше,потрібновлікарню,дзвонимородичам,атікажуть:"Вибачте,грошейу наснемає,лікувати небудемо".Амитак неможемо.Йдемодо матінкиігумені,веземохворубабусю талікуємосвоїмисиламиіпожертвамиприхожан.П'ятьроків томуБогнампославунікальнуродину,у нихбудівельнийбізнес.Таквонизасвоїгрошіі зі своїмиробітникамизробилиремонтина всьомунижньомуповерсідлялежачихіособливо важкиххворих.Вікнапоміняли,провеливоду,зробилинові ваннікімнати,поклаликахель,поклеїлишпалери.ЩеодинрабБожийОлександркупивгенераторза 180тисяч гривень.Такілюдисьогодні- великарідкість".Вцілому,Будинокмилосердяживенапожертвиприхожан.

6e1d1638_1___01

Палата. Для тяжкохворих

ЯКЖИВУТЬ.Працюютьтут ічерниці,іпарафіяни.Єдвалікаря-терапевтіпсихіатр,чотиримедсестричергуютьдоба через три,однамедсестравкімнатахлежачихтяжкохворих.Деякіхворіютьсклерозомі можутьвийти,забувшидорогуназад.Вкоридорі -кінозал.Старичкиіз задоволенням дивлятьсядетектив."Новини непоказуємо,іродичівпопереджаємо,щобпро ситуаціювкраїніхворим неговорили,-розповілименімедсестри.- Вониж у насранимі,як діти.Люблятьдивитисямультикиподитячому каналу,дивляться ісміютьсятаквесело,якмалюки.Наприклад,Ларисочкаможеоступитися,впастиірозплакатися,битиніжками,якдитина.Ми їїзаспокоюємо,якмамизаспокоюютьдіток,- вонаперестаєплакати іпочинаєпосміхатися.Тасенькадужеспіватилюбить,амилюбимоїїслухати.АбабаРая, танапоїздвесь часпоспішаєабочекає,колиоголосятьзупинку.Цене просторобота,це ще йслужіння.Мидляних -яксім'я,вонинашідіти".

6e1d1645_1__

Кінозал.Тут люблятьдетективи,любовнісеріалита мультфільми.

Багатотутприходятьдо віри,регулярносповідаютьсяу батюшки,піднімаютьсянаверхнійповерхвхрамнабогослужіння."Скільки разівбулотак,щопісляреанімаціїхворимкажуть: "Будежити кількатижнів",авониживутьу насімісяць,і рік,-кажемедсестраЮлія.-Привезлинамчоловіка і жінкуз єврейської громади,не родичі,з листом-клопотанням.Ми їхтутпохрестили,повінчалиідесьчерездвамісяці вониодинзаодним пішли.Яку наскажуть-новохрещениминемовлятами".

6e1d1664_1__

Новачок.Попросився"до дам".

Ігуменя Серафима: "Пораприпинитиконфронтаціїібільше говоритипро те, щонасоб'єднує"

Незважаючинанинішнійвійськовийчас,у монастиріщосили йдутьремонти,реконструюєтьсяцентральнийхрам."Такмихочемопоказати,що своємайбутнєпотрібнобудуватизараз,незважаючинінащо,-впевненаігуменяСерафима.- Черезсльозиічерез горемипозбудемосянепотрібного,залишимотількинайголовніше.Мибудуємохрам-трапезнудлясестерістудентокза зразкомТрапезногохрамуКиєво-Печерськоїлаври.Аджеармія- навітьцерковна- починається зкухні.ГоловноюіконоюхрамубудекопіяЄрусалимськоїікониПресвятоїБогородиці.У насбагато зв'язків зКиєвом.Ми дужевдячніБлаженнішомуМитрополитуВолодимируза те,щовінпередавнашійобителічастинкимощейвсіхПечерськихугодників.Не дивно,щохрам,який мипобудували,був названий начестьВсіхугодниківПечерських.ПреподобнихГригоріяіАліпіянашіхудожникивважають своїмидуховнимипокровителями.НавітьвКиївськійлавріподібнийхрампобудувалипізніше,ніж ми.МипочитаємоПечерськихугодників,ідлянасдужеважливийїхподвиг,боротьбаз власнимигріхами.Мивважаємосебечастинкоюсвятоїлаври.ВладикаПавлотеж постійнодопомагаєнамідуховно,іматеріально,незважаючинаважкий і важкийчас.Мищоденнопроводимохреснийхід змолитвою проУкраїну,дотримуємосяпостіособливу молитву,які у всіхмонастиряхОдеськоїєпархії,з благословеннямитрополитаАгафангела.Длянасдужеважливомиротворчеслужіння,духовнета патріотичне.Аледумаю,найголовніше заразвсімперестатинавіть думатипроконфронтацію збудь-якою конфесією.Миспілкуємосязлюдьмиідопомагаємоїм,незалежновід національної чиконфесійноїприналежності.Коли мивідкриваємовиставкидитячихробіт,збираємодопомогудлябіженців,учасниківАТО,намдопомагаютьзвідусіль.Зараз взагаліне час говоритипро суперечки.Потрібно говоритипро те,щонасоб'єднує".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...