ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Cтаном на 20 червня 2018 року

(надалі – Політика)

Ця Політика описує як сайт ТОВ "СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА" збирає, використовує та розкриває інформацію, та які можливості є у відвідувача сайту https://segodnya.ua стосовно такої інформації.
Ця Політика включає сервіси, що пропонуються сайтом ТОВ "СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА", зокрема (далі разом – Сайт):
- Сайт https://segodnya.ua.

Ця Політика розроблена відповідно до вимог законодавства України, а також вимог Європейських директив та положень стосовно захисту персональних даних, оскільки сервіси сайту ТОВ "СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА" (далі – Товариство) є загальнодоступними як для громадян України, так і для громадян Європейського Союзу.

Ця Політика створювалася з метою її доступності, зрозумілості та прозорості, за для чого Політика була розподілена на розділи, які зазначені нижче, та  в текст Політики було введені дефініції, позначені заголовними буквами.

Зміст Політики:

  1. Застосування Політики.
  2. Інформація, яка збирається та отримується від відвідувачів.
  3. Як інформація використовується, поширюється та розкривається.
  4. Захист інформації.
  5. Захист персональних даних неповнолітніх.
  6. Зміни до Політики.
  7. Права, якими володіють відвідувачі.
  8. Яким чином відвідувач Сайту може зв’язатись з Товариством. 

 1.            Застосування Політики

Ця Політика застосовується до відвідувачів Сайту, які можуть отримувати інформацію, знайомитись з інформацією на Сайті, реєструватися на Сайті за допомогою соціальних мереж, поширювати у соціальних мережах інформацію з Сайту, надаючи таким чином доступ Товариству до власної ip-адреси.

Слід зауважити, що сервіси Сайту деколи можуть спрямовувати відвідувача до сервісів інших компаній, таких як сервіси "like", "share", "twitt" соціальних мереж Facebook, Instagram, Twitter тощо, а також анонімовані дані можуть збиратися (далі – треті особи). Такі треті особи мають власні політики конфіденційності та захисту персональних даних, таким чином слід пам’ятати, що режим використання інформації, якою відвідувач Сайту ділиться з такими Третіми особами підпадає під політики таких Третіх осіб.

Товариство є володільцем та розпорядником персональних даних відвідувачів Сайту.

 2.            Інформація, яка збирається та отримується від відвідувачів

Відвідувачі Сайту мають можливість знайомитись з наповненням Сайту, переглядаючи сторінки Сайту, відвідувачі можуть спілкуватися один з одним, а також безпосередньо з представниками Товариства, залишаючи свої коментарі на Сайті, поширюючи інформацію з Сайту в соціальних мережах. Такі дії відповідача дають доступ Товариству:

-              до ip-адреси відвідувача;

-              до даних, зазначених відвідувачем при реєстрації на Сайті (у випадку реєстрації на Сайті за допомогою вже існуючих аккаунтів в соціальних мережах – до даних в цих аккаунтах, як-то: ім’я, прізвище, електронна адреса тощо);

-              до cookie файлів.

Товариство також отримує інформацію стосовно відвідувань відвідувачами Сайту – дата, час відвідування, браузер відвідувача тощо.

В будь – якому випадку Товариство не збирає та не отримує жодної чутливої інформації про відвідувачів. Під чутливою інформацією розуміється інформація стосовно расового, етнічного, національного походження, стосовно політичних, релігійних або світоглядних переконань, інформація стосовно статевого життя, генетичних даних тощо.

 3.            Як інформація використовується, поширюється та розкривається

Товариство, як і більшість сайтів має домовленості з сервісами Google Analitics, Gemius, Facebook Pixel, Google Tag Manager, Admixer, Bigmir.net, LiveInternet тощо. Робота цих сервісів полягає в дослідженні та аналізі вподобань відвідувачів сайтів з метою подальшого розмежування відповідної реклами між такими відвідувачами. Товариство поширює лише анонімовану інформацію про відвідувачів Сайту, тобто вище зазначені сервіси не отримують будь – якої персональної інформації про відвідувачів.

            При доступі до Сайту Товариством зберігаються куки сесії відвідування (невеликі файли) на вашому жорсткому диску, які є тимчасовими і зберігаються на період перебування (сесії) на Сайті.  "Cookie" – це невеликий файл даних, який записується на вашому комп’ютері для використання Сайту. Ці файли використовуються тільки для запису частоти відвідування і часу, що витрачається на Сайті.

З огляду на процес використовується ваша ip-адреса, яка обробляється при цьому анонімно. Персональний аналіз даних при цьому не відбувається. Через налаштування вашого браузеру ви можете вибрати автоматичне видалення всіх або деяких файлів cookies після закриття браузеру. Ви можете відмовитися від унікального cookie, прив'язаному до вашого браузеру, що ідентифікує вас в системі аналітики Сайту, тим самим відмовившись від будь-якого збору відомостей про вас і їх аналізу на Сайті. Для цього потрібно в налаштуваннях вашого браузеру заборонити зберігати cookies або зайти на сайт в режимі анонімності.

 4.            Захист інформації.

Товариство розглядає питання захисту персональних даних як одне з найбільш важливих питань в сучасному світі. Інформацію, якою з нами діляться відвідувачі, Товариство захищає, використовуючи відповідні технічні, організаційні та адміністративні заходи, щоб уникнути ризиків втрати, незаконного доступу, розповсюдження чи розголошення. Товариство надає доступ до інформації лише тим співробітникам Товариства, яким така інформація необхідна для виконання власних посадових обов’язків. 

Однак, незважаючи на всі зусилля Товариство не може гарантувати абсолютну захищеність від будь – яких загроз, які можуть виникнути поза межами впливу Товариства.

 5.            Захист персональних даних неповнолітніх

Діти потребують особливого захисту в питанні персональних даних, оскільки вони можуть бути менш обізнаними про відповідні ризики, наслідки та гарантії, а також про свої права щодо опрацювання персональних даних. Оскільки інформація, яка розміщується Товариством на Сайті може мати певні обмеження стосовно її перегляду неповнолітніми особами; та Сайт непередбачений виключно для осіб, які не досягли повнолітнього віку, Товариство звертається до батьків з проханням роз’яснити своїм дітям питання безпеки в Інтернеті, необхідність використання такими особами тих чи інших сервісів Сайту.

 6.            Зміни до Політики

Товариство може час від часу вносити зміни до даної Політики. Законодавство, регулювання та стандарти галузі еволюціонують, що може спричинити необхідність у таких змінах. В разі внесення змін до Політики, оновлену редакцію Політики  буде завантажено на Сайт з відміткою про останню редакцію Політики. Якщо відвідувач Сайту не погоджується з Політикою, відвідувач має право не відвідувати Сайт (окрім й інших прав, зазначених в наступному розділі).

 7.            Права, якими володіють відвідувачі

Враховуючи необмеженість територіального доступу до Сайту, та обов’язковість відповідати положенням Загального регламенту про захист персональних даних, у випадку, якщо  обробляються та збираються персональні дані громадян Європейського Союзу, Товариство наводить перелік прав відвідувачів Сайту – резидентів України та резидентів Європейського Союзу:

7.1.       Права відвідувачів Сайту відповідно до Закону України "Про захист персональних даних":

-              знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

-              отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

-              на доступ до своїх персональних даних;

-              отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

-              пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

-              пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

-              на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

-              звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

-              застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

-              вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

-              відкликати згоду на обробку персональних даних;

-              знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

-              на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

7.2.       Права відвідувачів Сайту відповідно до Загального регламенту про захист персональних даних:

-              Право на доступ (відвідувач має право на отримання підтвердження факту опрацювання її або його персональних даних);

-              Право на виправлення (відвідувач має право на виправлення його або її неточних персональних даних);

-              Право на стирання (право бути забутим) (відвідувач має право на стирання своїх персональних даних);

-              Право на обмеження опрацювання;

-              Право на мобільність даних (відвідувач має право на отримання його або її персональних даних, які він надав розпоряднику чи володільцю персональних даних, в структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та мати право на передавання таких даних іншому розпоряднику чи володільцю персональних даних без перешкод від розпоряднику чи володільцю персональних даних, якому було надано персональні дані);

-              Право на заперечення та автоматизоване індивідуальне вироблення й ухвалення рішень (відвідувач має право заперечувати, на підставах, що пов’язані з його або її конкретною ситуацією, в будь-який час, проти опрацювання його або її персональних даних; відвідувач має право не підлягати рішенню, що ґрунтується винятково на автоматизованому опрацюванні, в тому числі, профайлінгу, що породжує правові наслідки для чи подібним чином істотно впливає на нього або неї).

 8.    Яким чином відвідувач Сайту може зв’язатись з Товариством.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства України, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань під номером 24916531.

Юридична адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б.

Адреса для листування: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б.

Тел: +38 044 206-66-40

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Помощь во время войны
Больше новостей
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
Герої не вмирають!

Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

История героя
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2157К
2
Александр Усик Александр Усик
1698К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1660К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1150К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
1021К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
871К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
658К
8
Виталий Кличко Виталий Кличко
515К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Юлия Герасимова Юлия Герасимова
449К
У кого самый большой прогресс
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
57,36
56,30
52,58
25,53
57,49
54,99
52,01
24,98
58,05
57,59
49,56
27,54
59,00
57,00
51,90
26,23
59,09
57,29
55,09
27,48
61,88
59,41
55,49
27,54
61,99
59,99
55,99
27,97
61,99
59,99
55,99
27,98
62,99
60,99
56,99
27,98
-
53,05
49,79
25,21
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

64277.2

Binance Coin (BNB)

587.02

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

74.42

Theta (THETA)

1.52

Haute Couture
Расписание Fashion Weeks

Париж. Франция

3 – 7 июля

Париж. Франция

Маями. США

14 – 21 июля

Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

Нью-Йорк. США

Лондон. Англия

16 – 20 сентября

Лондон. Англия

Милан. Италия

20 – 26 сентября

Милан. Италия
Детали модных показов
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
Love is... 💙💛
За что мы любим Винницу
Водонапорная башня

Водонапорная башня

Фонтан «Roshen»

Фонтан «Roshen»

Вареники с вишней

Вареники с вишней

Double-decker

Double-decker

Отель «Савой»

Отель «Савой»

Посетить город после победы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять