Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Банківський огляд: фінустанови закриваються, депозити забирають, долар купити не можна

17 вересня 2014, 07:10

Христина Коновалова, Олександр Панченко

Експерти радять ошуканим клієнтам йти до юристів, і в чому краще зберігати гроші

/ Фото: Анастасія Іскрицька

Тримісяці тому,коли вийшовнашпопередній банківськийогляд,курсдолара був11,8грн,аНацбанкочолювавнардепСтепанКубів(пішов у відставку 18червня.-Авт.).Нове керівництвоНБУв особіінвестбанкіраВалеріїГонтарєвоїпообіцялостабілізуватиізміцнитикурсгривні.Алепокимимаємопротилежнукартину:українціпоспішаютьзабрати своїдепозити;купитивалютускладно (банкірине хочуть їїпродаватиза низькимкурсом);авдеякихфінустановахпочалипрактикуватиавтоматичнупролонгацію вкладів,якщоклієнтвчасно незакривдоговір.

Яквідзначаютьексперти,політичнанестабільність ібойовідіївДонбасізагострилипроблеми банківськоїсистеми,якіпочалипроявлятисящевлистопаді минулогороку під часЄвромайдануі подальшоїреволюціївКиєві."Банківська кризапоглиблюється,тому що та жавтоматичнапролонгаціязастосовуваласябанкамив кризу2008-2009 років.Але заразситуація гірша,аджедосі невирішеніпроблемикризи 2009 року,авжепочинаютьнакопичуватисянові",-відзначаєпрезидентУкраналітцентруОлександрОхріменко."Сегодня"розібралася,щочекаєфінансовусистемуУкраїниіяк простимвкладникамфінустановзахиститисявід банківськиххитрощів.

ринку підутьбанки-конверти"

Щена початку літаекс-главаНБУСтепанКубівговорив,щовУкраїніпрацює надто багатобанків,і що їхкількість потрібноскорочувати.Це,власне, заразі відбувається: за статистикоюрегулятора,якщовсічні2014-гобанківськіліцензіїмали180фінустанов,товсерпні -тільки172.У перспективі,за оцінкамиекспертів,з ринкуможутьзникнутище близькотретинибанків,іпіслянинішньогокризи,ймовірно,залишаться працюватиблизько150фінустанов.

ЧленРади НБУЮрійПолунєєввважає,що цеоздоровитьбанківськусистему:"Восновномуз ринкупідуть дрібнібанки-конверти,сімейнібанкиіустанови, створеніпідконкретнийбізнес.Середніі системнібанкивиживуть,боза нимивідоміінвестори,великий капіталі репутація".Чи зможеприцьомуФондгарантуваннявкладіввиплатитивсі грошіклієнтампроблемнихфінустанов-поки цепідпитанням."У 2014 роціФондприйняв рішенняпро ліквідацію8банків.Клієнтамвсіх установпотрібно буловиплатитиїхвкладиврозмірі до200тис.грн.Але деяківкладникискаржилися,що їмдоводитьсядовгочекати своїхгрошей.Томувисока ймовірність,щовнайближчі місяцірегуляторвключитьдрукарськийверстат,щобвлитивФГВблизько15 млрдгрн,- вважаєпрезидентУкраналітцентраОлександрОхрименко.- Тодігрошейу Фондінакомпенсаціїповкладахточновистачить усім,навітьякщопроцедуруліквідаціїбудутьпроходити всіновібанки.

Курс: плаваєврамках "джентельменський угоди"

Намагаючисьстабілізуватискачкикурсувалют,НБУдавбанкамряднеофіційних,аленаполегливихрекомендацій.Зокрема,великібанкизобов'язалипродаватидоларине вище12,9грн/$-натомість пообіцявшипостачатиїхвалютоючерезаукціонита інтервенції.Алебанкивирішили,щокраще зовсімне продавативалюту,ніж продаватиїїза курсомНБУ -іврезультатінаринку виникдефіцитвалюти,доларпіднявсядо 13,5грннаміжбанку,ідо 14-15грнвобмінникахіначорному ринку.ВНБУжзапевняють,що ніякихнаполегливихрекомендаційне давали:"Дієджентльменськаугода міжНБУібанками-утримуватикурсвмежах12,5-12,9грн/$.Цедопомагаєстабілізуватиситуаціюнавалютному ринку,зберігаєбалансзолотовалютнихрезервів,іпрояснюєкурсовуполітикуНацбанку",-пояснивчленрадиНБУЮрійПолунєєв.

ПрезидентУкраналітцентруОлександрОхріменковважаєпідвищенийпопитнавалютузакономірним: людинамагаютьсяврятуватизаощадження,обмінюютьгривнінадолариі євро івилучаютьвалютнівкладиз банків."Валютніаукціоникорисніімпортерам, які маютьдовгостроковіконтрактинапоставки- наприклад,палива,побутовоїтехніки,фруктів.Вониможутьчерез банккупити долариза прийнятним курсом,-вважає Охріменко.-Аот тим,комувалютапотрібна терміново,доводитьсяпереплачувати: аджеочікуватиінтервенційНацбанкупоки недоводиться".

Запідрахункамикерівникавідділуаналітики"Forex club" МиколиІвченка,за серпеньНацбанквливвміжбанк$309 600 000,алеефекту це недало."ПрицьомуНБУкупиву Мінфіну$354 800 000-алеце гроші,що надійшливідМВФ.Фондтеперщотижняперевірятиме,як витрачаютьсяці кошти,щоб недопустити зниженнярезервів.Якщо цетрапиться,можутьвиникнутипроблемиз подальшимитраншами",-пояснивІвченко.

Вкладники: стоять вчергахівоюютьзбанками

Однимз показниківтого,що банківськийсекторлихоманить,є відтіквкладівнаселення.За данимиНБУ,за7місяців2014-гонаселення вилучило,втому числіі достроково,20% вкладів(більше12 млрдгрн).Прицьомуклієнтискаржаться,щобанкизастосовуютьвсе новіхитрощі,щобне видаватиклієнтукровні.Найпоширенішийваріант- пропозиціяотримативалютнийвкладвгривнях,природно,за курсом купівлібанку(зауважимо,що навітьвцьому випадкувкладникзаробитьвперерахункунагривніприблизно60-65%річних-зарахунок їїдевальвації).Якщоклієнтвідмовляється,йомупропонуютьподаватизаявку,потімтижнямичекати,покибанкзможе їївиконати,апотім-вистоятичималучергу.У зв'язкуз цимОлександрОхріменкорадитьйтинакомпроміс: частинугрошейзабиратиу гривні,частину- у валюті.

Гіршеіншийвиверт:якщо грошіне забраливденьзакінченнядепозитногодоговору,банкавтоматичнопродовжує терміндіївкладунатакийжеперіод,але відсоткиприцьомунараховуєсимволічні.Причомузавже"дострокове"розірвання договору можезажадатикомісію -10-12%відсумивкладу,щонезаконно.Щоб непотрапитивподібну ситуацію,експертрадитьзатиждень до закінченнядоговорупідрозписку(або поштою,рекомендованимлистомз повідомленням)податизаявупро видачугрошейвдень,коли договірзакінчився.Позовдо суду-крайній захід: справаоднозначновиграшна,алеклопітка і витратна,вважаєстаршийаналітикМЦПДОлександрЖолудь.Тим неменш,обидва експертивизнають:депозити- найкращий спосіб зберегтизаощадження,такяк ринокціннихпаперівдляфізосібу нас нерозвинений.Охріменкорадитьрозкластизаощадженняв4однакові "кошики":гривня(якнайприбутковіша),долар,євро (обидві -страховкавіддевальваціїгривні)і дорогоцінні метали(довгостроковіінвестиції).Жолудьрадитьполовинузберігативгривнях,іпо25% -вдоларахі євро.

Банкиврятуєвалютнийкоридор

Експертивважають,щобанківськасистемастабілізуєтьсячерезрік-півтора,вкращомувипадку."Потрібно,щобзакінчилисявоєнні діїілюдизновупочалидовірятибанкам.Коливфінустановиначнутьповертатисявклади,всистемівідновлятьсяобсяги грошовихпотоків.Тодістійкість банківне викликатимесумнівів",-каже ЮрійПолунєєв.Втім,можна не чекати,покинашакраїна вийдез кризи,говоритьОхрименко.Деякіінструментитребавикористовуватизараз:"Важливозаспокоїтипанікувкладників.Дляцього вартоввестивалютнийкоридор.Умовно,на початку рокуНБУставитьобмеженнякурсу -13-14грн/$, ізайогорамкигривнявиходитине може.Крімтого,можна збільшитиобсяг поверненнякоштівклієнтампроблемнихбанківчерезФГВ- з нинішніх200тис.до 250тис. грн".

За словамиекономіста,можназахиститифінринокі відспекуляційокремихбанків -дляцього потрібновстановитиобмеженняза готівковим курсом:"Якщоз'явитьсяправило,що більше50-60копійокрізницівпропозиціяхкупівлі-продажубанківбути неможе,це стабілізуєкурсізнизитьажіотажсереднаселення".ЮрійПолунєєвупевнений,щофінсистемастанестійкішоючерез підвищеннякапіталізаціїбанків,якапередбаченареформоюбанківськогосектора:"Цяпроцедурадопоможенароститифінансову "подушкубезпеки": цедозволитьбанкамсписатипроблемнікредитиі видавативкладибеззатримок".

Реклама

В тренді
Зима скасовується – Україні обіцяють +8: синоптики потішили прогнозом погоди

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...